سخنان منصوره بهکیش در یادمان سی‌امین سال کشتار زندانیان

سخنان منصوره بهکیش در یادمان سی‌امین سال کشتار زندانیان
یادمان سی‌امین سال اوج کشتار زندانیان سیاسی و عقیدتی (پاریس)

سخنان بانو منصوره بهکیش
شنبه ۲۹ سپتامبر ۲۰۱۸ برابر با ۷ مهر ۱۳۹۷

تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان, بنیاد آزادی اندیشه و بیان مهر ماه ۱۳۹۷ پاریس

منبع: 
https://rangin-kaman.net/
برگرفته از: 
تلویزیون اینترنتی رنگین کمان
بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: