كشتار اهواز،جنگ رواني و عكس العمل سردر گم اپوزيسيون

گفتگوی کیانوش توکلی با دکتر دوشوکی
بلافاصله بعد از حمله تروریستی داعش به رژه نظامی اهواز، و قبل از انتشار ویدئوهای داعش، سخنگوی حرکه النضال العربی لتحریر (جنبش عربی آزادیبخش الاحواز) در تماس با رسانه ها به نادرستی و عامدانه آن اقدام را کار گروه الحوازیه و یا "مقاومت ملی الاحواز" که متشکل از ۴ سازمان عربی مسلح می باشد معرفی کرد و آن را یک "حرکت مشروع و قهرمانانه" خواند. برخی از گروه ها و فعالان اتنیکی نیز که عملیات مسلحانه را مشروع تلقی کرده و قبحی برای آن قائل نیستند، بدون اندیشه و تعمق هورا کشیدند.

بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: 

دیدگاه‌ها

نظر : 
آقای عبدالستار شما اینقدر ایران ایران می کنید، که آدمی به شک می افته که شما مدافع حقوق ملت بلوچ باشید؟؟؟ شما اگر فقط ده دقیقه در شکنجه گاههای رژیم در ( کمیته مشترک، اوین) بودید، البته بعد از هفت تیر ۱۳۶۰ بعد از انفجار حزب جمهوری اسلامی و ترور رجائی و باهنر بودید، قطعا می توانستید تجسم کنید که در احواز چه اتفاقی افتاده، آنچه مهم است این است که میکروفونی برای حرف زدن باشد، و تا جائی می شود پشت سر هم حرف زده شود و دشارژ کلامی صورت بگیرد، البته مهم نیست که گفتار تاثیر مثبت دارد یا منفی، مهم این است ماهیچه های فک باز و بسته شوند،
عدم انتشار شده: 
false