بعد از پایان ایرانیت


تقدیم به استعمارستیزانِ جان:

در خصوص پایان ایرانیت حرف زیاد است. از دوستانی که ویدئو را از لابلای مصاحبه ها ساخته اند تشکر می کنم.

انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: