پنکه‌ی انگلیسی - کوروش کرم‌پور

شعر پنکه‌ی انگلیسی شناسنامه‌ی آبادان است

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: