گفتگو با دکتر کیوان مزدا پزشک نوع دوست

او خود را وقف زندگی کودکان بیمار کرد
دکتر کیوان مزدا که پدر جراحی ستون فقرات کودکان در جهان بود در پی یک روز فشرده کاری به اغما رفته، مشعل نیکوکاریش را به زمین نهاد تا آنانکه مانده اند این مشعل را به دست گیرند.

انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: