چه مردم مظلومی, تن صدا و نحوه برخوردشان با اینهمه مصائب

چه مردم مظلومی, تن صدا و نحوه برخوردشان با اینهمه مصائب آدم رو خجالت زده میکنه ولی مسئولان روشون سنگ

بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: