سخنان شعله پاکروان پیرامون اعدام و نقض حقوق بشر در ایران

ویدئو
شعله پاکروان، کنشگر سرشناس سیاسی و مادر زنده یاد ریحانه جباری، در گفتگو با مهدی ذوالفقاری از تلویزیون کانال یک، پیرامون اعدام و نقض حقوق بشر به دست رژیم جمهوری اسلامی سخن می گوید

بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: