طرح ايجاد تشكل ايرانيان براي گذر از جمهوري اسلامي مقیم خارج

گفتگوي كيانوش توكلي با مراد خورشيدي
.
همان طوری که اطلاع دارید مدتی است حسن شر یعتمداری و یارانش در تدارک ایجاد شورای مدیریت کذار هستند.
من نیز با باز پخش مصاحبه او و حسن اعتمادی از اقدامشان پشتیبانی کردم ضمن این که فکر میکردم تلاش های نیک باید از ابتدا با بدنه ذینفع در آن برنامه در میان
گذاشته شده و با به حرکت در آوردن این بدنه به بهترین نتیجه برسد.
من فکر میکنم قبل از تشکیل شورای مدیریت گذار ابتدا باید نیروی طرفدار گذار در خارج از کشور را سازماندهی کرد.
پس از سازمان

همان طوری که اطلاع دارید مدتی است حسن شر یعتمداری و یارانش در تدارک ایجاد شورای مدیریت کذار هستند.

 

 

من نیز با باز پخش مصاحبه او و حسن اعتمادی از اقدامشان پشتیبانی کردم ضمن این که فکر میکردم تلاش های نیک باید از ابتدا با بدنه ذینفع در آن برنامه در میان
گذاشته شده و با به حرکت در آوردن این بدنه به بهترین نتیجه برسد.
من فکر میکنم قبل از تشکیل شورای مدیریت گذار ابتدا باید نیروی طرفدار گذار در خارج از کشور را سازماندهی کرد.
پس از سازمان دادن خارج از کشور ساز و کار لازم برای تماس با مبارزان داخل برای مثلن تشکیل شورای مدیریت گذار تعیین و اقدام می گردد.
لازم بذکر است در تمام مدتی که هیات موسس پیشنهادی من مشغول به کار است تماس با مبارزان داخل بوسیله احزاب، شبکه ها و شخصیت های خارج از کشورمانند گذشته بر قرار است و پشتیبانی ادمه می یابد.
فکر تشکیل شورای مدیریت گذار تا آنجا که میتوان حدس زد با این تحلیل که فرو پاشی نظام خیلی نزدیک است بوجود آمد.
بنظر من وقتی قرار است تلاشی این چنین بواقع عظیم برای ایجاد این نهاد صورت گیرد خوبست طوری سازمان یابد که اگر ج.ا. با سازش با امریکا و غرب از این مخمصه نجات یابد و یا ما باز شاهد یک دوره رخوت در جنبش شویم ،دستاورد های تلاش پایدار بماند.
در جریان فراخوان رفراندم سال ۲۰۰۵ من شاهد با عرض معذرت از سر و کول هم پریدن برخی از شرکت کنندگان برای رسیدن به مرکز بودم. این عمل بیشتراز جانب کسانی دیده می شد که فکر میکردند بزودی ج.ا. ساقط می شود. اگر بنا بر این گذاشته شود عده ای از شرکت کنندگان معمولی هم که فقط قصد کمک دارند پس از فروکش کردن جنب وجوش نا امید می شوند. اتفاقی که در ۲۰۰۵ شاهدش بودم..
نکته دیگر در طرح پیشنهادی من وزن کشی است. وقتی هر فرد به ایرانیان خارج از کشور رجوع می کند و میبیند ۲ و یا ۱۰۰ نفر او را میتوانند بعنوان نماینده فکری خود قبول داشته باشند، تکلیف همه و بویژه هیات موسس روشن میشود. میدانیم که در گفتگو های در اطاق های بسته بخش قابل ملاحظه ای از وقت هیات موسس به باز کردن این گره صرف میشود و کاری اعصاب خورد کن می باشد. با رجوع دادن هر کاندیدا به بدنه، این بخش از کار هیات موسس بشکل دمکراتیک و عامه پسند
حل میشود
با رجوع کاندیدا به بدنه ، نگاه به بالا جای خود را به نگاه به بدنه می دهد به عبارت دیگر من شاهدم کسانی پیدا میشوند که با نزدیک کردن خود به شخصیت های محبوب و منتفذ موقعیت خود را تعریف میکنند. این کار نه تنها کمکی به جنبش و شخصیت هانمیکند بلکه باری بر دوش آنان اضافه نموده و باعث بد نامی شان نیز می گردند. .
ما باید از کسانی که در این راه پیش قدم می شوند قدردانی کنیم و پشتیبانی مان را دریغ نکنیم.
در پایان باید به عرض برسانم آن چه که طرح میکنم تصور من برای انجام موثر تر کار حسن شریعتمداری و یارانش است ، ولی نادیده گرفته شدن این پیشنهاد کوچکترین خللی در پشتیبانی من از آنها ایجاد نمیکند. .
به امید موفقیت ، شما را به شنیدن گفتگویم با مدیر سایت ایران گلوبال و مطالعه شرح مربوط به طرح جلب میکنم.

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: 

دیدگاه‌ها

تصویر کیانوش توکلی

نظر : 
مراد خورشيدي:" همان طوری که اطلاع دارید مدتی است حسن شر یعتمداری و یارانش در تدارک ایجاد شورای مدیریت کذار هستند.
من نیز با باز پخش مصاحبه او و حسن اعتمادی از اقدامشان پشتیبانی کردم ضمن این که فکر میکردم تلاش های نیک باید از ابتدا با بدنه ذینفع در آن برنامه در میان
گذاشته شده و با به حرکت در آوردن این بدنه به بهترین نتیجه برسد.
من فکر میکنم قبل از تشکیل شورای مدیریت گذار ابتدا باید نیروی طرفدار گذار در خارج از کشور را سازماندهی کرد.
پس از سازمان دادن خارج از کشور ساز و کار لازم برای تماس با مبارزان داخل برای مثلن تشکیل شورای مدیریت گذار تعیین و اقدام می گردد.
لازم بذکر است در تمام مدتی که هیات موسس پیشنهادی من مشغول به کار است تماس با مبارزان داخل بوسیله احزاب، شبکه ها و شخصیت های خارج از کشورمانند گذشته بر قرار است و پشتیبانی ادمه می یابد.
عدم انتشار شده: 
false
تصویر دیرنج مین ائللی

نظر : 
پس از کودتای غیر قانونی 3 اسفند 1299 ایران مشروعیت حکومت بر مناطق غیر فارس را از دست داد چرا که رسما ایرانیت را معادل فارس بودن تعریف نمود. بدون رفراندوم حق تعیین سرنوشت توسط سازمان ملل نظام آینده ایران حق حکومت بر مناطق غیر فارس را نخواهد داشت. پایبندی به تمامیت ارضی ایران , در تصاد با منشور حقوق بشر سازمان ملل و اصل حق تعیین سرنوشت می باشد که ایران نیز آنرا امضا کرده است. هیچ نظمی پس از جمهوری اسلامی بدون مشارکت ترک و دیگر ملل غیر فارس نمی تواند شکل بگیرد.
عدم انتشار شده: 
false