گفتگوی بابک آزاد با کیانوش توکلی درباره دروغ پراکنی ها

در اين گفتگو در باره نقش رسانه ها در تند پيج هاي حوادث تاريخي و اينكه آرائه اخبار دروغ مي تواند نتيجه كاملا عكس بدهد و بر فضاي غير قابل اعتماد كنوني ،فاجعه بيافريند،صحبت شد،همچنين اين پرسش مطرح شد ايا شركت مخالفين دمكرات در جنگ رواني و پروپاگانداعليه رژيم كار درستي است ؟

انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: 

دیدگاه‌ها

نظر : 
اطلاع رسانی و تحلیل اوضاع و نقد مانند نمک است که اگر زیاد زیاد باشد و غذا شور می‌شود، نمی شود خورد، و بجای تشکر از آشپز، دیگر هیچکس به آش آن آشپز لب نمی زند، و شاید هم اصلا با دیدن کاسه آش حالشان به هم بخورد.
عدم انتشار شده: 
false