آذربایجان؛ معلمان در اعتصاب

شهرهای مختلف آذربایجان روزهای یکشنبه و دوشنبه ۲۳-۲۲ مهر ماه ۱۳۹۷ شاهد اعتصاب معلمان بود. معلمان با حاضر نشدن سر کلاس‌های درس ضمن هشدار به مسئولین، معترضِ بی‌توجهی‌های موجود به خواسته‌های شدند.

شهرهای مختلف آذربایجان روزهای یکشنبه و دوشنبه ۲۳-۲۲ مهر ماه ۱۳۹۷ شاهد اعتصاب معلمان بود. معلمان با حاضر نشدن سر کلاس‌های درس ضمن هشدار به مسئولین، معترضِ بی‌توجهی‌های موجود به خواسته‌های شدند.
عدم کالایی شدن آموزش ، بهبود معیشت معلمان ، آموزش همگانی رایگان و آزادی معلمین زندانی از عمده خواسته‌های معترضین بوده است.
علی حاجی معلم تورک اهل جلفا که به اعتصابات معلمان پیوسته با انتشار ویدیویی چنین می‌گوید:
"شعار جهانی روز معلم که مقارن با ۱۳ مهرماه می‌باشد ؛ برخورداری از حق تحصیل مسلتزم برخورداری از حق داشتن معلمان شایسته است.
که معلمان شایسته هم امروز زندانی شده‌اند!"
حاجی؛اظهار امیدواری می‌کند که مسئولین به تأسی از این شعار جهانی، معلمین زندانی را به کلاسهایشان باز گردانند.
او یک بیت شعر کنایه آمیز هم در وصف این روزها می‌خواند:
"آنچه در بند شماست ، در غم فردای فرزند شماست"
اعتصابات روزهای یکشنبه و دوشنبه معلمان، به دعوت شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان شکل گرفت.
انتهای خبر - سه‌شنبه ۲۴ مهر۹۷

بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: