من چه خطر امنیتی می‌توانم داشته باشم

من چه خطر امنیتی می‌توانم داشته باشم. من بازی نکنم. من حرف نزنم. چگونه خرج خود را دربیاورم.

بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: