نظام ارزشی غربی و قتل خاشقچی

آن عده از شعبده بازان سیاسی داخلی ما که مانند دلقک هایی به دنبال عمو سام و نوچه های منطقه ای آنها از جمله بی بی نتنیاهو و محمد بن سلمان به رقص در آمده و به ساز آنها میرقصند، به این امید دل خوش کرده اند تا زیر سایه بالهای قدرت عموسام، بعد از گمارده شدن حکومتی دست نشانده توسط آنها، اینها هم به نان و نوائی خواهند رسید، در صف مقابل آمال های ملی مردمی ما قرار دارند.

نظام ارزشی غربی و قتل خاشقچی
قضیه از این قرار میباشد که جمال خاشقچی، منتقد ملایم سیاست های محمد بن سلمان، خلیفه مسلمین در عربستان سعودی که در آمریکا زندگی میکرد، جهت تحویل مدارکی در رابطه با ازدواجش با نامزد ترکیه ای خویش به کنسولگری عربستان در استانبول میرود، پانزده نفر مامور ویژه ای که با یک هواپیمای خصوصی از عربستان وارد استانبول شده بودند، پس از انجام ماموریت خویش در داخل کنسولگری عربستان، با چمدان های خود، که شامل تامین امنیتی دیپلماتیک بود، همان روز استانبول را ترک میکنند. گفته های دولت ترکیه، ویدنو ها و نوارهای صوتی و تمامی شواهد دیگر بر این گواهی میدهند که ایشان در داخل کنسولگری به قتل رسیده اند و کالاهای درون چمدان های دیپلماتیک آنها بدن قطعه قطعه شده جمال خاشقچی میباشد.
تازه داشتیم کم کم حادثه در قفس های آهنین کردن های کودکان جدا شده از دامن مادران پناهندگان آمریکای لاتین در آمریکا توسط دولت "ترامپ" را به فراموشی می سپردیم، که کلمات قصار دیروزی آقای ترامپ بر دهان ایشان جاری شد. موضوع از چه قرار است؟ قبلا به این مساله اشاره بکنیم که بخش قابل توجهی از اپوزیسیون سکولار و دموکرات ایران که بخاطر عدم نتیجه گیری از نبردهای آزادیخواهانه فرسایشی پنجاه سال گذشته با شکست روانی مواجه گردیده اند، به این نتیجه رسیده اند که برای بازگشت دموکراسی به ایران، باید پشتیبانی رهبری دنیای ازاد، یعنی عمو سام را بسمت خویش جلب نمود.
این طیف از تمامی جریان های پان های ناسیونالیست افراطی ایرانی گرفته، تا بخش هایی از جمهوری خواهان و سلطنت طلبان گسترش می یابد. این استراتژی سیاسی نه تنها بر پایه های هیچ مبنای ارزشی انسانی استوار نمیباشد، بلکه بر هیچ پایه اخلاقی انسان دوستانه و آزادیخواهانه ای استوار نبوده، بلکه در درجه اول ناشی از فرسودگی و خستگی سیاسی این یاران میباشد. اینجا صحبت از این نیست که چگونه خود باخته گان به اصطلاح دموکرات دموکرات و اپوزیسیون ایرانی که در نزدیکی به دونالد ترامپ و محمد بن سلمان سر از پا نمی شناختند، از همدیگر سبقت میگرفتند و به صف استاده بودند. صحبت از برخورد نمایندگان "رهبران به اصطلاح دنیای ازاد" با دولت بن سلمان میباشد.
حدود دو هزار و پانصد سال پیش "دیوژن" محور فلسفه خویش را "انسان" و "انسانیت" قرار میدهد و وسط روز روشن با چراغی بدست در کوچه و بازار به دنبال "انسان" میگردد. اگر منصور حلاج در عراق جان خویش را بر سر گفتار "انالحق" بر پایه های ارزشمندی انسانی الهی از دست میدهد و عمادلدین نسیمی بر پایه ارزشمندی مشابه انسانی در شهر حلب سلاخی میشود. مولانا هشتصد سال پیش ارزشمندیهای "انسانی" را در سروده "انسانم آرزوست" فریاد زده و بر تاریخ شرق حک میکند.
زمانی که در قرن هفدهم "ولتر" با روحیه آزادمنشی و طغیان گرانه خویش، با رمانتیسیسم "ژان ژاک روسو" در جدال بود، کتاب "امیل" روسو به آتش کشیده میشود، خروش بر میدارد که حاضر است جان خود را بدهد تا روسو بتواند گفته های خویش را بنویسد. بتهوندر سمفونی نهم خویش از ولتر هم قدرتمند تر فریاد میزند "ای انسان ها با هم باشید در زندگی مهربان، برادری کنید با هم در هر کیش و هر زبان". صفر خان قهرمانی، نلسون ماندلا، ارنستو چه گوارا و مارتین لوتر کینگ از جمله سرشناس ترین افراد لشکر عظیم انسان های آزاده ای بوده اند که نه تنها طول عمر خویش، بلکه حتی جان خویش را در راه بلند کردن پرچم آزادگی و شکوفائی انسان و انسانیت از دست داده اند.
اگر نظری اجمالی به فلسفه اخلاقی حاکم به مناسبات اجتماعی بیاندازیم، میتوان به قدرت فراوانی آنها را به دو مکتب اخلاقی فلسفی تقسیم نمود. یکی از این مکاتب اگر با ماکیاولی آغاز گردیده باشد، به دکترین جرمی بنتم که به "یوتلیترینیسم" مشهور میباشد خاتمه می یابد. این مکتب اخلاقی فلسفی با قدرت تمام توسط نئولیبرالیسم جهانی و سیاست ورزی های دنیای امپریالیستی به کار گرفته میشود. مکتب اخلاقی فلسفی دیگر حاکم را باید در فورمولبندی اخلاقیات امانئول کانت خلاصه نمود.
"جرمی بنتم" که خود مبتکر نظارت دیدبانی بر سیستم زندان های مدرن امروزی میباشد، از نظر اخلاقی فلسفی معتقد بود که، هر عملی که به نفع اکثریت جامعه باشد، اگر چه ممکن است به ضرر و یا باعث قربانی شدن اقلیتی هم گردد، قابل توجیه میباشد و باید به آن عمل اقدام کرد. بر پایه یک چنین فلسفه اخلاقی میباشد که قدرتمداران جنگ افروز حاکمه آمپریالیستی، با این توجیه که جنگ افروزی های آنها به نفع اکثریت میباشد و اکثریت مردم را از خطرات بزرگتری محافظت میکند، چهل سال جنگ خان و مان سوز را بر خاورمیانه تحمیل نموده و توجیه می نمایند. آنها سیاستهای ارتجاعی خویش را با این توجیه که به نفع اکثریت میباشند با زور اجرا و تحمیل مینمایند.
به گفته میشل فوکو، سیستم نظارت دیدبانی زندان های جرمی بنتم، به تمامی ساختارهای جامعه بشری مدرن، از بیمارستان ها گرفته تا مدارس، دانشگاه ها، ادارات، کارخانجات، موسسات و خیابان ها گسترش یافته است. به این دلیل همه مردم به نوعی احساس میکنند که قدرتمداران حاکم آنها را زیر نظر گرفته اند. از این نظر همه در واقع در زندان بزرگی زندگی میکنند که به نوعی تحت نظر میباشند.
در مورد مکتب فلسفه اخلاقی امانئول کانت و "ماکسیم: های ایشان به احتمال قوی آشنائی دارید. کانت میگوید، پندار نیک و کردار نیک پدیده های جهانشمول میباشند و باید در هر شرایطی بطور کامل و بدون قید وشرط اجرا شوند. وی به تبعیض اخلاقی معتقد نبوده و معتقد میباشد که "انسان" نباید وسیله ای برای توجیه کردارهای ما باشد، برعکس، هسته مرکزی کردارهای ما باید تامین کننده حقوق و منافع انسانی بطور خاص و عام باشد. وی معتقد است که ما باید همیشه خود را بعنوان شاخص و نماینده رفتار و کرداری در نظر بگیریم که راستی و درستی را بطور کامل در جامعه نمایندگی میکند. فلسفه اخلاقی کانت، جائی را برای توجیه جنایات جنگی خاورمیانه، یا در قفس کردن کودکان پناهندگان به آمریکا و جداکردن آنها از آغوش مادران نمیگذارد. این فلسفه "انسان" و "حقوق انسانی" را هسته مرکزی فلسفه اخلاقی خویش قرار میدهد.
به دنبال بمب های اتمی در هیروشیما، ناکازاکی، جنگ ویتنام، حکومت های نظامی در آمریکای لاتین و اکثر کشورهای وابسته به آمپریالیسم، امروز ما به دوران "جرج بوش های پدر و پسر" و "دونالد ترامپ" هایی رسیده ایم که خود را رهبران امروزین دنیای ازاد مینامند. در مورد سیاست های داخلی و خارجی رهبری به اصطلاح دنیای ازاد دولت آمریکا و اقمارش باید به آفرینش "القاعده"، "داعش" ، "طالبان"، "جیش الاسلامی"، "جبهه النصر" و دهها لشکر ضد انسانی و ضد بشری مشابه آنها و حمایت های آنها از اخوان المسلمین در مقابل نیروهای سکولار و دموکراتیک یا جنگ های چهل ساله گذشته ای که خاورمیانه را به آتش و خون کشیده، کشورها را ویران کرده و دهها میلیون انسان را کشته، آواره کرده و به مهاجرت وادار کرده اند، یاد نمود.
امروزه تئاتر های نمایشی تهدیدات و انتقادات لفظی آمریکا و دیگر کشورهای غربی از دولت عربستان سعودی با جار و جنجال طبل های تو خالی آغاز گردیده است. خانم "ترزا مئی" نخست وزیر بریتانیا در مورد اتهام مسموم شدن جاسوس دوطرفه "سرگئی سکریپول" در خاک انگلیس بیش از شش ماه و روزانه چندین بار بدون ارائه هیچگونه مدرکی ، بدون توقف و هر روز به موازات تمامی رسانه های متعلق به دولتی، از جمله بی بی سی، دولت روسیه را متهم کرده، زیر ضربه حملات سیاسی تبلیغاتی و دیپلماتیک گرفته و توانست با بسیج کردن دولت های عضو ناتو دهها، بلکه صدها دیپلمات روسی را از کشورهای عضو ناتو اخراج نماید. ایشان در مورد قطعه قطعه شدن یک منتقد سیاسی عربستان سکوت کامل اتخاذ کرده و صحبتهایشان در این مورد از یک انتقاد دیپلماتیک فراتر نرفته است.
در این مورد "دونالد ترامپ" به میدان آمده و بصورت شفاف تری صحبت نموده و جوهر مطلب را به زبان آورد. قبل از ایشان، سناتورهای دموکرات و جمهوریخواه آمریکائی به میدان آمده و انتقادهایی گنگ، دو پهلو و خفیف بدون هیچ بازتاب سیاسی اقتصادی بر زبان های خویش جاری میکردند. آقای ترامپ حق مطلب را چنین ادا کردند. ایشان گفتند که ما اجازه نمیدهیم این حادثه موجب گردد تا قرارداد یکصد و ده میلیارد دلاری فروش مهمات ما به عربستان سعودی به خطر بیافتد. اگر ما نفروشیم، آنها از دیگران خواهند خرید.
آنها از بازتاب های انسانی، سیاسی، حقوقی، دیپلماتیک و امنیتی کشتن یکنفر ساکن "شهروند" آمریکا توسط مامورین امنیتی دولت عربستان سعودی در داخل کنسولگری خویش در استانبول صحبت به زبان نمی آورند. آنها به غیر از اظهار تاسف از این حادثه، هیچگونه عکس العمل موثر و کارائی در مقابل آن از خود نشان نمیدهند. آنها بر مناسبات استراتژیک، بلند مدت امنیتی، اقتصادی و سیاسی خویش بر اساس منافع سوق الجیشی و نفتی نظامی خویش با دولت عربستان به میزان بیشتری پای فشرده و روش های بربر منشانه، غیر انسانی و بدوی گروه مافیائی حاکم بر عربستان سعودی را که دست کمی از آنچه جمهوری اسلامی ایران در کشور ما انجام میدهد ندارند، چشم میپوشند. فرق قضیه اینجا میباشد که اگر جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی نقشی تقریبا مساوی در سرکوب مردم کشورهای خویش و به آشوب کشیدن کشورهای منطقه داشته اند، یکی از این دو کشور، یعنی عربستان سعودی نه تنها یار و یاور نزدیک قدرتمداران آمریکائی میباشد، سالانه میلیاردها دلار به آنها سود میرساند و یار آنها در پیاده کردن پروژه های خاورمیانه ای آمریکا میباشند، دیگری با آمریکا در تقابل میباشد. اگر روزی جمهوری اسلامی ایران، با تمامی چهره چرکین ضد انسانی، بدوی و ارتجاعی خویش مثل عربستان به همپیالگی آمریکا در بیاید، به اصطلاح رهبران دنیای ازاد در مقابل تمامی جنایات آنها در حق مردم ایران هم سکوت خواهند کرد.
اواخر اکتبر امسال چهل و پنج هزار نیروهای عضو پیمان آتلانتیک شمالی "ناتو" در نوار مرزهای روسیه به بزرگترین مانور نظامی خویش بعد از جنگ سرد آغاز خواهند کرد. بطور همزمان، انتخابات میان دوره ای سنای آمریکا در شرف آغاز میباشد. به موازات آنها لازم میباشد تا یکسری تبلیغات و پروپاگاندای ضد دولت های روسیه و چین از نظر آماده کردن روانی افکار عمومی به راه انداخته شود. از جمله زمینه های پروپاگاندائی آنها، یکی هنوز همان داستان "سرگئی سکریپول" بوده و دیگری اتهام حمله های سایبری روسیه علیه دولت های غربی میباشد که توسط دولت بریتانیا و شبکه خبری بی بی سی و سپس آمریکا بر رسانه های جهانی تزریق میگردد. آیا باید به آهنگ سمفونی ساخته و پرداخته شده این دولت ها و رسانه های خبری آنها رقصید و مثل طوطی هرچه را که آنها در حلقوم ماها میکنند را تکرار کرد، یا اینکه چند قدم عقب کشیده، تصویر کامل قضایا را زیر نظر گرفته و سیاست های واقعی پشت پرده این عملکردها را را مورد تجزیه و تحلیل قرار داد.
نه سیاست های محافظه کارانه، افراطی گرانه مسیحی ومرکانتالیستی آقای دونالد ترامپ، بوئی از ارزش های انسانی برده است، نه سیاست های نئولیبرالی، گلوبالیستی، نفتی نظامی، جنگ افروزانه امپریالیستی، جمهوریخواه و دموکرات های نهادینه شده در سیاست گذاری آمریکا . همچنان که آقای ترامپ با شفافیت میگوید اجازه نمیدهد تا قطعه قطعه شدن شهروند ساکن آمریکا در کنسولگری عربستان در استانبول موجب به خطر افتادن قرارداد نظامی یکصد و ده میلیارد دلاری آمریکا و عربستان گردد، استراتژی آنها در مورد ایران و دیگر کشورهای منطقه هم فقط و فقط بر اساس تامین منافع فعلی و دراز مدت آمریکا و اقمارش تنظیم میگردد، نه صادر کردن دموکراسی به ایران. آن عده از شعبده بازان سیاسی داخلی ما که مانند دلقک هایی به دنبال عمو سام و نوچه های منطقه ای آنها از جمله بی بی نتنیاهو و محمد بن سلمان به رقص در آمده و به ساز آنها میرقصند، به این امید دل خوش کرده اند تا زیر سایه بالهای قدرت عموسام، بعد از گمارده شدن حکومتی دست نشانده توسط آنها، اینها هم به نان و نوائی خواهند رسید، در صف مقابل آمال های ملی مردمی ما قرار دارند.
دنیز ایشچی
14 اکتبر 2018

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: