تظاهرات بازنشستگان در مقابل سازمان برنامه و بودجه

" ظلم و ستم كافيه ، سفره ما خاليه " تظاهرات بازنشستگان در مقابل سازمان برنامه و بودجه .

بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: