دانشجویان تورک خواستار شبکه تلوزیونی تورکی و آموزش به زبان مادری شدند

عصر روز پنجشنبه مورخه ۹۷/۰۷/۲۶ جمعی از دانشجویان تورک دانشگاه علوم‌پزشکی همدان در دیدار با حمیدرضا حاجی‌بابایی وزیر سابق آموزش‌ پرورش و نماینده فعلی همدان و فامنین ضمن پرسش و پاسخ، وی را در کوتاهی به حقوق تورک‌ها مورد اعتراض شدید قرار دادند.

عصر روز پنجشنبه مورخه ۹۷/۰۷/۲۶ جمعی از دانشجویان تورک دانشگاه علوم‌پزشکی همدان در دیدار با حمیدرضا حاجی‌بابایی وزیر سابق آموزش‌ پرورش و نماینده فعلی همدان و فامنین ضمن پرسش و پاسخ، وی را در کوتاهی به حقوق تورک‌ها مورد اعتراض شدید قرار دادند.
دانشجویان، همچنین پلاکاردهایی در دست داشتند که در آن آموزش به زبان تورکی را مطالبه می‌کرد.
در این جلسه‌ بیشتر اعتراض‌آمیز دانشجویان سئوالاتشان را در چهار محورِ، علت غیبت زبان مادری در مدارس ، نبود شبکه تلوزیونی تورکی در همدان ، چرایی عدم تأسیس شبکه سراسری تورکی و موانع رسمی شدن زبان تورکی در ایران دنبال کردند.
حاجی‌بابایی در جواب یکی از سئوالاتی که پرسیده شد چرا در زمان وزارتتان تدریس زبان مادریمان را به مدارس نبردید عنوان کرد: بایستی مجلس قانون گذاری می کرد و شرایط اجرا به ما ابلاغ می شد که چنین نشد.
حاجی‌بابایی همچنین در هربار جواب به سئوالات مطرح‌شده برای شبکه تلوزیونی تورکی امتنا کرده و پاسخ‌هایش نیز غیر مرتبط با موضوع بیان گردید.
همدان با اکثریتی تورک واقع در منطقه آذربایجان بوده که سیاست آسیملاسیون علیه غیرفارس‌های این استان و از سوی حاکمان ایران د‌هه‌هاست که دنبال می‌شود.
انتهای خبر - جمعه ۲۷ مهرماه ۱۳۹۷

بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: