صدور روزانه ۱۶۰ هزار ویزای اربعین

دبیر کمیته سیاسی کنسولی ستاد اربعین گفت: طبق هماهنگی های صورت گرفته با سفارت عراق روزانه تا ۱۶۰ هزار روادید صادر شده است. مجتبی کریمی امروز جمعه در گفتگو با رادیو اربعین با تاکید بر اینکه تسریع روند صدور روادید در اولویت برنامه های ستاد اربعین قرار دارد افزود: صدور روزانه ۱۰۰ هزار روادید در تهران در حال انجام است تا میزان بازه زمانی در این شهر کاهش داشته باشد.

مجتبی کریمی امروز جمعه در گفتگو با رادیو اربعین با تاکید بر اینکه تسریع روند صدور روادید در اولویت برنامه های ستاد اربعین قرار دارد افزود: صدور روزانه ۱۰۰ هزار روادید در تهران در حال انجام است تا میزان بازه زمانی در این شهر کاهش داشته باشد.
رئیس اداره گذرنامه و روادید وزارت خارجه تصریح کرد: تعداد عمده ای از مدارک اتباع خارجی از طریق دفاتر کفالت به سفارت تحویل داده می شود.
کریمی ادامه داد: مذاکراتی با سفارت عراق صورت گرفته است تا با اغماض از مسائل فنی احتمالی صدور روادید اتباع خارجی نیز در سریعترین زمان انجام پذیرد.

 

صدور روزانه ۱۶۰ هزار ویزای اربعین

منبع: 
افکارنیوز
بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: