در چگونگی تشخیص و تمییز آیت الله از آیت الشیطان

امروز در یکی از کلاس هایم که "هفتم" هستند و من را با مدرک PhD آموزش زبان و روش تدریس فرستاده اند به آنها "الفبای زبان" آموزش بدهم بعد از پایان درس یکی از دانش آموزانم پرسید: آقا اجازه؟! گفتم بفرما پسرم! او پرسید: آقا اجازه این شیخ ها چرا اینقدر دروغ می گویند؟! من در پاسخ گفتم غالب آنها – در واقع – بجای اینکه حجت السلام یا آیت الله باشند حجت الشیطان یا آیت الشیطان که نه بلکه خود شیطان هستند پسرم! او پرسید: آیت الشیطان دیگه چی موجودیه؟!

من پاسخ دادم: پوپکانم! پاسخ به این سوال کار ساده ای نیست اما از آنجا که اسلام عزیز همواره - در طول تاریخ - توسط این موجودات قربانی شده وظیفه خودم میدانم که در حد توان و درک خودم پاسخ این سوال شما را هم بدهم:

آیت الشیطان مادون حیوانی است که ذاتا شیطان است اما لباس پیغمبر را پوشیده و در حالیکه ریش و پشم و ظاهر آراسته ای دارد و جای مهر نماز را بر پیشانیش حک کرده و دایم در حال ذکر گفتن است تمام فکر و ذهنش درگیر چگونه خام و غارت کردن ملت است.

آیت الشیطان بوزینه ای است که بر منبر خود مردم را به محبت ورزیدن به یکدیگر دعوت می کند اما خودش به جای جایش که برسد برای حفظ منافع دنیوی خودش و قبیله اش یک گرگ درنده بی رحم است که حتی به هم نوع شیخ خودش هم رحم نمی کند.

آیت الشیطان مادون حیوانی است که در حالیکه بر منبر خود مردم را به ساده زیستی و قناعت در خوردن یک وعده غذا در روز سفارش می کند خودش سوار مرسدس بنز آلمانی ضد گلوله می شود و در ویلای خودش که دارای استخر و جکوزی و ... هست خوراک گوشت قرقاول و آهو میل می کند.

آیت الشیطان بوزینه ای است که در حالیکه مردم سرزمینش - که بر روی اقیانوسی از منابع طبیعی واقع شده است - در فقر و فلاکت و بدبختی غوطه ور هستند او جیکش هم در نمی آید.

آیت الشیطان مادون حیوانی است که در حالیکه فرزندان خودش در بهترین مدارس و دانشگاه های دیار کفار در حال ادامه تحصیل و گرفتن مدرک دکترا برای برگشتن و سلطنت در ایران هستند فرزندان ستمدیدگان و پاپرهنگان این سرزمین را واداربه ادامه تحصیل در مدارس کپری می کند.

آیت الشیطان بوزینه ای است که در حالیکه بر منبرش برای مردم از مقام شهدا در نزد خداوند می گوید حاضر نیست همانند حضرت علی ع و سایر ایمه ع خودش و یا حتی فرزندانش در جبهه های به قول خودش حق علیه باطل شرکت کنند.

آیت الشیطان مادون حیوانی است که در حالیکه خودش برای مداوای کوچکترین بیماریش راهی مجهزترین بیمارستانهای دیار کفار می شود از مردم می خواهد برای مداوای بیماری هایشان به امام رضا ع و ... دخیل ببندند.

آیت الشیطان بوزینه ای است که در حالیکه خودش – در عمل – "هیچ" اعتقادی به خدا و بهشت و جهنم ندارد می خواهد مردم را به "زور" به بهشت ببرد و در واقع با اینکار آنها را برای استعمار کردن راحت ترشان رام و آرام کند.

آیت الشیطان بوزینه ای است که در حالیکه دستور قطع دست راست و پای چپ یک انسان را که از روی ناچاری گوسفندی دزدیده صادر می کند با اختلاسگرانی که بیلیاردی از بیت المال در موسسات ثامن الحجج و المهدی و صندوق ذخیره فرهنگیان و .... دزدی می کنند همدست است و به راحتی آنها را فرار می دهد.
آیت الشیطان مادون حیوانی است که در حالیکه مردم را به وفای به عهد و خدمت به یکدیگر دعوت می کند خودش و اهل بیتش جاسوس کشورهای استعمارگر و خاینان به اسلام و مسلمانان که به او اعتماد کرده اند هستند.

آیت الشیطان مادون حیوانی است که در حالیکه بر منبر خود نهج البلاغه و کلام وحی را برای مردم "تفسیر" می کند چون به خلوت می رسد آن کار دیگر می کند.

آیت الشیطان بوزینه ای است که در حالیکه ادعا دارد خداوند به او چشمان برزخی داده است قادر به دیدن و رسوا کردن تاراج گران بیت المال مسلمین نیست و اگر هم ببیند چیزی نمی گوید.

آیت الشیطان مادون حیوانی است که در حالیکه بر منبر خود به مردم از این می گوید که بردن آبروی دیگران بردن آبروی خداست "پرستوهای سفیدش" (دختران و زنان فاحشه) را برای بردن آبروی منتقدانش به خدمت می گیرد.

آیت الشیطان بوزینه ای است که بین مظلومان تفاوت قایل است و در حالیکه صدای مظلومیت مسلمانان مظلوم چچن و چین را هم می شنود و به کری و کوری می زند و به کمک آنها نمی شتابد.

آیت الشیطان بوزینه ای است که در حالیکه لباس پیغمبر را پوشیده و در جایگاه پیغمبر و علی ع نشسته در کنار حرم آنها "علنا" و "آشکارا" به مردم ایران و جهان "دروغ" می گوید.

آیت الشیطان مادون حیوانی است که بیتش مامن شیطان صفتان پیغمبر نماست.

آیت الشیطان بوزینه ای است که - بر خلاف یک آیت الله که اگر لازم باشد از دنیا و قبیله‌اش به خاطر اسلام (واقعی) می گذرد - اسلام را برای دنیای خودش و قبیله‌اش می فروشد.

آیت الشیطان مادون حیوانی است که برای بقای حکومت طاغوتی، شیطانی و فاشیستی خود و اربابان خود فتوا می دهد بعد از ترور شخصیت و مطرود و منزوی کردن منتقدان، روشنگران و افراد نخبه جامعه اندیشه آنها را در ذهنشان و حتی در مواردی نسلشان را در صلبشان به صلیب بکشند و زندگی و آمال و آرزوها و رویاها و نسل و تبار آنها را با بربریت تمام گردن زنند تا بواسطه ارعابی که با این بربریت ها در مردم ایجاد می کنند آنها را مجاب به فرمانبرداری هر چه بیشتر از خودشان کنند.

آیت الشیطان فاحشه ای است که آنقدر بی شرف هست که برای آباد کردن دنیای خودش و قبیله اش به جای تن فروشی دین فروشی می کند و بدین سیاق اسلام و قرآن را نیز قربانی مطامع خود و قبیله اش می کند.

آری پوپکانم!
آیت الشیطان ها بوزینگانی هستند که در حالیکه قرآن ها یشان را بر سر نیزه کرده بودند ستمدیدگان و پابرهنگان را تشویق به انقلاب و جنگ کردند و از کشته های آنها پشته ساختند و از روی آنها به بالای منبرهایشان خزیدند و در آنجا کاخهای رویایی نامریی خود را بر روی ویرانه های زندگی آنها بر پا داشتند.

آیت الشیطان ها شیاطین پیغمبر نمایی هستند که حسین های تاریخ را می کشند؛ در ظاهر به خاطر اینکه به آنها تهمت می زنند که از دین جدشان خارج شده اند! آنها اما خوب می دانند که دستور می دهند تا سرسپردگانشان ظلم ستیزان را زیر سم اسبان شان له کنند چون آنها در مقابل آنها و دنیای آنها و قبیله اشان ایستاده اند.
آیت الشیطان ها بوزینگانی هستند که حسین های تاریخ را می کشند؛ در حالیکه هر روز در نماز هایشان نام جد آنها را بر زبان می آورند و بر او درود می فرستدند.

آیت الشیطان ها بوزینگانی هستند که حسین های تاریخ را به اسم فتنه گر می کشند؛ آنها همان شیاطین پیغمبر نمایی هستند که برای به یغما بردن بیت المال امت جد حسین ها لباس جد آنها را می پوشند و دین جدشان را به گروگان می گیرند؛ همان بوزینگان دین فروشی که بی شرمانه بر منبرهایشان از رحمانیت و رحیم بودن خدای جد حسین ها هم می گویند.

آیت الشیطان ها همان شریح ها، فقیه ها، قاضی ها و حاکمان تمامیت خواهی هستند که فتوای قتل ظلم ستیزان تاریخ را می دهند.

حسین ها را می کشند - تنها به جرم اینکه آنها تن به خفت بیعت با ابن مرجانه های زمان خود را نمی دهند.

در مظلومیت سید الشهدا های تاریخ همین بس که آنها را به نام دفاع از دین جدشان می کشند.

پوپکانم! امام رضا (ع) هم به نوبه خود درباره آیت الشیطان ها اینگونه به ما هشدار می دهند:
از دسیسه‌های منافقان شما را بر حذر می‌دارم ........
آنان که حق می‌گویند و در عمل برخلاف حق عمل می‌کنند .......

آنان که شما را با نیرنگ‌های متفاوت به گمراهی کشند ........
آنان که فزاینده بلایای مردمان‌اند ........ و نومیدکننده امید آنان .......
آنان که اگر ملامت کنند پرده‌دری کنند ........ و اگر داوری کنند اصرار ورزند ........
ای مسلمانان بدانید که آنان شیاطین ند و زبانه‌های آتش سوزان ... و بدانید که شیاطین زیان‌کاران‌اند ....

مقالات بیشتر از من –
که امیدوارم روزی از این مسایل و مصایب که بر سر ما آوردند فیلمی ساخته شود تا دنیا ببینید که سپاه تحت فرمان مالک اشتران ابن مرجانه با من و روح و روان و نسل و تبار من و خانواده مظلوم من که از تبار حسین (ع) هستیم چه کردند و چرا؟! بنظر میرسد با ادامه این بربریت هایشان می خواهند که من از خون به ناحق ریخته شده دامادمان و نیز از جنایت علیه بشریت و نسل کشی ای که در مورد خانواده من داشته اند بگذرم و درصدد به عدالت سپردن سردار و یا آیت الله ی که حکم قلع و قمع و ریشه کن کردن نسل و تبار ما را صادر کرد نباشم!

سخنرانی من در مسجد شهرمان که هشداری درباره "تحریف عاشورا و تشیع علوی" در عصر و شرایط حاضر بود.
http://news.gooya.com/politics/archives/2016/10/21...
من تنها و انجمن اسلامی در هندوستان
http://iranglobal.info/node/67634
ترجمه سخنرانی من در دانشگاه هندوستان درباره چشم انداز صلح در خاور میانه!
http://iranglobal.info/node/66303
آموزش و پرورش و آموزش عالی؛ بازوان اجرایی کاپیتالیسم در ایران
http://iranglobal.info/node/67036
حراست نظام "مقدس" جمهوری "اسلامی"!
http://iranglobal.info/node/67971
ما گوسفندان و آنها
http://bit.ly/2zDPqYW
سیستم آموزشی یا کارخانه گوسفند سازی؟!
http://news.gooya.com/politics/archives/2016/07/21...
چرا باید انتخابات را تحریم کنیم؟
http://melliun.org/iran/121304
دسته بندی مردم در حکومت های استبدادی
http://bit.ly/2hFROo0
تنها راه براندازی حکومت های استبدادی
http://melliun.org/iran/122759
جستاری هرمنوتیکی در ماهیت رهایی بخش اسلحه آموزشی دکتر حسینی
http://iranglobal.info/node/68500
ترعیب، بازداشت و شکنجه دکتر سید محمد حسن حسینی توسط سپاه پاسداران جهل و تاریکی و غارت و خون
http://bit.ly/2hdn653
مدیر کل اطلاعاتی قاچاقچی ای که قصد "کشتن" من را داشت و موفق هم شد!
http://iranglobal.info/node/66335
من در جمهوری اسلامی ام یا در زندان یزید؟!
http://www.iranglobal.info/node/66835
در سیطره سپاه شیطان پیغمبر نما
http://bit.ly/2zXaFX1
این کارها را با مسیولان مستقل هم انجام میدهند:
http://news.gooya.com/2018/04/post-14289.php
کتاب من و وحشت منجر به قتل آنها
http://iranglobal.info/node/67273
تاراج و قلع و قمع من و نسل و تبار من توسط سپاه ابن مرجانه
http://iranglobal.info/node/67272
پیمان مصلوب صلیب قیصران پارسی من
http://iranglobal.info/node/67635
اسلام رهایی بخش؛ ابزاری اما برای غارت مستضعفان در ایران
http://iranglobal.info/node/67906
مسیولان سایکوپت آموزش و پرورش مشهد مقدس!
http://iranglobal.info/node/68381
در چرایی هدف واقع شدن من در جمهوری اسلامی!
http://iranglobal.info/node/66680
My second Letter to Khamenei, Iran's Leader
http://iranglobal.info/node/66352
چاره ای نیست انگار!؟
http://www.iranglobal.info/node/67385
قرآن، ما و مبارزه با استبداد
https://bit.ly/2Hrlxw4
ویدیوی روش تدریس (اسلحه آموزشی من)، کتب و مقالات علمی، اجتماعی و سیاسی من را که بواسطه خلق آنها مغضوب رژیم ایران شدم را در وبلاگ شخصی من ببینید:
http://beyondelt.blogfa.com
....................................................
صدای خرد شدن استخوان های استبداد را می شنوم!
.................................................................
 ***پروردگار من خداوند آن حاکم به ظاهر کافری است که مهر ورزیدن را پیشه او کرد و نه خداوند آن حاکم به ظاهر مسلمانی که ستم پیشگی و توحش مرام او و سپاه اوست. من و زبانم و قلمم زین پس به دین و آیین مهرورزان تعلق داریم.....

                                                   دکتر سید محمدحسن حسینی
                                        -----------------------------------------

منبع: 
http://beyondelt.blogfa.com
بخش: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: