۲۱۰قطارفوق العاده برای جابجایی زائران اربعین/تعبیه ریل‌باس رایگان

مدیرعامل شرکت راه آهن گفت: ۲۱۰ رام قطار فوق العاده برای جابه جایی زائران اربعین پیش بینی شده که نیمی از آنها تا کرمانشاه و نیمی دیگر تا خرمشهر تردد می کنند. سعید محمد زاده در نشست خبری در جمع خبرنگاران گفت: امسال برای برگزاری مراسم اربعین ۲۱۰ قطار فوق العاده برنامه ریزی کرده ایم.

سعید محمد زاده در نشست خبری در جمع خبرنگاران گفت: امسال برای برگزاری مراسم اربعین ۲۱۰ قطار فوق العاده برنامه ریزی کرده ایم.
وی ادامه داد: نیمی از این قطارها برای مسیر تهران به کرمانشاه و پس از آن به صورت ترکیبی تا مهران زائران را جابه جا کرده و زوار اربعین می توانند در خاک عراق نیز از مهران تا نجف به مسیر خود ادامه دهند.
معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: نیمی دیگر از قطارها تا خرمشهر مسافران را حمل کرده اند و از خرمشهر تا شلمچه قطارهای ریل باس ۲۴ ساعته زائران را رایگان جابه جا می کنند.

 

۲۱۰قطارفوق العاده برای جابجایی زائران اربعین/تعبیه ریل‌باس رایگان

منبع: 
خبرگزاری مهر
بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: