بازی مرگ با پادشاهی

سرانجامی بدون برنده برای به اصطلاح دو نگاه "ولایت فقیه" یا "پادشاهی"، بازی دو سر باخت برای ایرانیان از مهمترین اهدافی است که بر علیه مردم پیگیری می شود بازی که به نظر می رسد در گام ثانویه ریشه پادشاهی خشکانده خواهد شد.

فارغ از بازی با کلمات "شاه"و "ولایت فقیه" و در برابر هم قرار دادن یک ماهیت تقریبا هم شکل سرانجامی جز نابودی سیستم 2500 ساله پادشاهی و تضعیف و حذف استقلال ایران نخواهد داشت.

در این رابطه محمد رضا پهلوی شاه ایران در واپسین روزهای زندگی، مصاحبه ای را با دیوید فراست خبرنگار انگلیسی در سال 1979 انجام دادند شاه با اشاره به نکته مهمی می گوید:"آیا شما فکر می کنید که آقای خمینی فردی فاقد تحصیلات و کم سواد است و اگر از او بعنوان مثال درباره پروتئین در دانه غلات بپرسید قادر به پاسخگویی نخواهد بود....این را هم می دانیم که چطور بی بی سی جهت دار و سازمان یافته برنامه هایش را علیه ما پخش و تبلیغ کرد."

 

https://www.youtube.com/watch?v=Vq-WD9M7hsw

 

از سخنان محمد رضا شاه پهلوی می توان دریافت کرد که غرب برداشت اشتباهی از خمینی داشته است و مهم تر از اینکه که غرب در سقوط شاه چگونه عمل کرده است.

اکنون شرایط رضا پهلوی و نسبت آن با سقوط پادشاهی و مرگ های مشکوک یک به یک خانواده اش می تواند رمز گشا و کمک کننده برای روشن شدن ابعاد "بازی مرگ با پادشاهی" باشد.

شاه کلید کشف و بررسی علت و علل مرگ محمد رضا پهلوی و فرزدانش را می توان در راهبرد آمریکایی ها در زمان حکومت پهلوی و همچنین اتفاقات و حوادث پیش روی خانواده پهلوی را در بعد از سال 57 جستجو کرد این مسئله از جمله مسائل مهمی است که به آن به طور جدی پرداخته نشده است.

شروع پروسه حذف پادشاهی زمانی روشن تر می شود که آمریکا شاه ایران را در پی انقلاب 57  به کشورش راه نمی دهد و پس از آن شاه به مصر و در آنجا می میرد مرگ مشکوکی که بررسی آن اساسا نقطه عطف و روشن کننده نگاه آمریکایی به سیستم پادشاهی را روشن می کند.

فرای مواضع سیاسی در همان زمان روزنامه جمهوری اسلامی در تیتر نخست خود در اوج تند روی ها به این موضوع اذعان می کند که: «آمریکا شاه را کشت»

 

 

برای معلوم شدن مرگ مجهول محمد رضا پهلوی می توان به سخنان "فریده دیبا" رجوع کرد اقدامی از سوی پزشکان آمریکایی برای بستن پرونده پادشاهی ایران کلید می خورد.

با مرگ مشکوک محمد رضا ماجرا تمام نمی شود و هنوز از شاه ایران و فرح، فرزندانی چون لیلا، علیرضا و یک دختر دیگر به نام فرحناز و یک پسر به نام رضا(ولیعهد) به جا مانده است.

پیچیدن طومار پادشاهی با سناریوی خودکشی کلید می خورد به یکباره خبر می رسد " ليلا پهلوي " با خوردن دهها قرص در هتلي در لندن به زندگي خود خاتمه داده است.

سوژه بعدی علیرضا می شود دوباره خبر خودکشی با عنوان افسردگی مطرح می شود و علیرضا نیز همانند لیلا به سرنوشت او دچار می شود.

رویدادهایی که رضا پهلوی یا جمهوری اسلامی را متهم می کند خانواده پهلوی به ناچار در بيانيه اي كه پس از مرگ عليرضا منتشر كرده اند گفته اند كه وي به دليل وضعيت مردم ايران، فوت خواهرش و مرگ پدرش افسرده بود و در نهايت نتوانسته بر افسردگي خود فايق آید و خود كشي كرده است.

رضا را به رسم برادر کشی برای رسیدن به قدرت و جمهوری اسلامی ایران را به دلیل تهدید دانستن پهلوی به صورت ناخودآگاه متهم به قتل می شوند.

مرگ خواهر و برادر رضا پهلوی درحالی رخ می دهد که طبق قانون اساسی پادشاهی، رضا پهلوی ولیعهد ایران محسوب می شود بنابراین برادر و خواهر رضا نمی توانند برای جمهوری اسلامی تهدید باشند.

در این راهبرد آمریکایی باید تنها مهره ای پادشاهی در برابر ولایت فقیه قرار گیرد و  مهیا کنندگان این وضع می دانند که سرانجامش باخت و تضعیف ایران خواهد بود.

اما مهمترین سوال این است که تاریخ اعتبار رضا پهلوی چه زمانی به سر می رسد؟

در مرتبه اول جمهوری اسلامی ایران سقوط می کند و در مرتبه دوم مرگ رضا پهلوی مرگ نمادین پادشاهی انجام می گیرد. از آنجا که اساسا فارق از ماهیت شاه و ولایت فقیه حذف ایدئولوژی ایرانی اسلامی که ماهیت اصلی ایرانیان را شکل می دهد هدف تلقی می شود اثبات آشکار این موضوع را می توان درحمایت گسترده آمریکایی ها از مجاهدین خلق مشاهده کرد.

خاتمه مطلب اینکه اساسا شباهت های زیادی را می توان در ولایت فقیه و پادشاهی دید که در گروی زمان با توجه به هنجارها با عنواین مختلف شکل گرفته است بازی با کلمات شاه و ولایت فقیه یا هر چیزی دیگری نباید شکل بگیرد.

نگرانی از این است که پادشاهی اساس استقرار غربی ها برای ایران  نیست  بلکه کندن ریشه ایدئولوژی ایرانی اسلامی یا همان مرگ پادشاهی خواهد بود.

 

برگرفته از: 
ایمیل دریافتی
بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: