گفتگو ي دو نسل :اصغر سليمي و پيمان عارف در چهلمین سالگرد

ایرانگلوبال با انگیزه مرور وبررسی درس‌های گذشته بمنظور گسترش همپرسی ها ودیالوگ سازنده برای گذار به
دموکراسی تصمیم دارد در ماه های آینده به این بحث‌ها دامن زده ودر این شرایط بحرانی جامعه برای دستیابی
به ‌آموزه‌ها ی اساسی وگفتمان دموکراسی خواهی

گفتگو ي دو نسل ،ديروز و امروز :اصغر سليمي و پيمان عارف در آستانه چهلمین سالگرد
انقلاب اسلامی هستیم ‌جامعه ایران آبستن دگرگونی
است .
ایرانگلوبال با انگیزه مرور وبررسی درس‌های گذشته بمنظور گسترش همپرسی ها ودیالوگ سازنده برای گذار به
دموکراسی تصمیم دارد در ماه های آینده به این بحث‌ها دامن زده ودر این شرایط بحرانی جامعه برای دستیابی
به ‌آموزه‌ها ی اساسی وگفتمان دموکراسی خواهی
بکوشد
در این راستا، امروز از دو فعال
سیاسی از دونسل دعوت کردیم تا به گفتگو بنشینیم
شاید بتوانیم مهم‌ترین درس‌های آن رویداد ۵۷ که اکنون بیش‌ترین تاثیرات را می‌تواند بر تحولات آینده بگذارد بررسی کنیم!

بخش: 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: