گفتگو با دكتر حسين لاجوردي : اوضاع سياسي روز و آينده ايران

در این گفتگو، دکتر لاجوردی ابتدا در باره مسایل سیاسی روز و نا توانی رژیم اسلامی به نیاز های روز مره مردم و همین طور خطر فروپاشی اجتماعی صحبت کرد و سپس در مورد آینده گفت که با شعار دادن و ایجاد هیجان نمی توان اتحاد و همگرایی ایجاد کرد، گروهها ، کانون ها و شخصیت سیاسی اپوزیسیون بایستی از کنار هم نشستن وحشت نکنند. کمک های خارجی بایستی شفاف باشد و هر شبکه جریانی ابتدا بایستی برنامه های خود را ارایه نمایند:

انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: