شاهزاه و فرشکردیها چگونه می خواهند ایران را پس بگیرند؟

فرض کنیم همین امروز رژیم از هم بپاشد، آیا رضا پهلوی بدون اسکورت و ماشین ضدگلوله و گارد شاهنشاهی برای حفاظت از محل اقامت، جرئت می فرمایند به تهران تشریف فرما بشوند؟

فرض کنیم همین امروز رژیم از هم بپاشد، آیا رضا پهلوی بدون اسکورت و ماشین ضدگلوله و گارد شاهنشاهی برای حفاظت از محل اقامت، جرئت می فرمایند به تهران تشریف فرما بشوند؟ البته در صورتی که مسائل امنیتی شما و اطرافیانتان حل شود، با توجه به بلبشور بعد از فروپاشی به محض ورود به تهران در گام اول، سکولار دمکراسی فراموشتان خواهد شد، البته با یادآوری خاطرات پدربزرگ قدر قدرتتان که بدون شلیک حتی یک گلوله به سفارت انگلیس پناهنده شد، و پدرتان که فرار را بر قرار ترجیح دادند، با توجه به جوی که در شرایط امروز بر جامعه حاکم است چه شما و چه قاسم سلیمانی و یا هر رهبر دیگری که در ایران بخواهد بر سرکار آوره شود، پیش پایشان دو راه بیشتر نیست، یا رل گورباچف را باید بازی کنند و یا رل میلسویچ را، البته با توجه به دیدگاه اطرافیان شما در مورد ملتهای غیر فارس، شما را مجبور خواهند کرد که راه میلسویچ و بالکانیزه شدن ایران را در پیش بگیرید، ضمنا فکر نکنید که ما ترکهای آزربایجان هم از زیر بته در آمدیم، ما ملتی هستیم مجزا از شما و تاریخ کورش و داریوش.
ما فرزندان آنا تومرس هستیم و برای حفظ موجودیت آزربایجان از هیچ چیزی فروگذار نخواهیم کرد، ما زنده ایم ما دوستان زیادی در دنیا داریم که در شرایط سخت ما را تنها نخواهند گذاشت این شما هستید که حتی همزبانان افغانی خود را آزرده خاطر کرده اید!!! شما همانند پدر بزرگ و پدرتان بلافاصله فلینگ را خواهید بست،، و یا با شدت تمام در مقابل خواسته های همه ملتهای غیر فارس قد علم خواهید کرد، و با ایجاد گورهای دسته جمعی و با تکرار فجایع ۲۱ آذر برای سرکوب ملتهای غیر فارس و در راس آن ملت ترک آزربایجان، زمینه را برای یوگسلاوی شدن ایران فراهم خواهید کرد!!! و در نهایت سرنوشت میلسویچ و نشستن بر روی صندلی دادگاه لاهه بجرم نژادپرستی، سرنوشتی است که در انتظار شما می تواند باشد.
شاهزاده رضا پهلوی شما بخاطر اینکه در داخل پر قو بزرگ شده اید و در محدوده کاخ از خدمات خدمه ها بهره مند بوده اید، و اطرافیانتان و مشاورینتان هم که اکثرا از فرزندان چاکران دست به سینه و بله قربان گوی پدرتان می باشند طبیعتا تحلیل هایتان از اوضاع کنونی ایران فاقد پویائی و نو آوری فکری می باشد بزبان عامیانه تئوری آبدوغ خیاری همراه با فرهنگ والای چاله میدانی می باشد، و در نتیجه عدم پویائی ذهنی و فکری انسان را بسوی تئوری کوپی پیس سوق می دهد که ناشی از پدیداری تنبلی ذهنی می باشد و نیازی به سوزاندن فسفر مغز نیست، براحتی می شود طبق معمول بدون رعایت حق کوپی رایت، فرمول موفقیت خمینی در انقلاب ۱۳۵۷ را کوپی کرده و خود را در موقعیت او قرار داده و در وحله اول بعد از پیدا شدن جنازه مومائی رضا شاه در شاه عبدالعزیم، مشابه دیده شدن امام خمینی در ماه، و معروف شدن توسط رسانه های جهانی و وعده های عفو و بخشش به برادران سپاهی مشابه شعار برادر ارتشی چرا برادر کشی، البته با شعار با اتحاد ایران را پس می گیریم مشابه همه با هم ، و یا سکولار دمکراسی، مترادف شعار خمینی در نوفل لوشاتو ،من جَمهوری دَموکراتیک برقرار می کنم، غافل از آینکه تاریخ هرگز تکرار نمی شود!!! این پرسشگران کلیشه ائی مصاحبه که هر کدام با عشوه سیاسی سعی می کردند با یک وجه تشابه اسمی خودشان را به آقا رضا بچسبانند تا در فردای سرنگونی سرشان بی کلاه نماند و پسثهائی مثل وزیر دربار و حرمسرا را از دست ندهند، و در این میان من هم هرچه فکر کردم چه وجه تشابهی با شما دارم یادم افتاد که مادرم می گفت، تو با ولیعهد در یک روز ختنه شدی، یعنی بدون اجازه به حق و حقوق کودکیمان به حیثیتمان تجاوز کرده اند، و ناقص الضومان کرده اند، البته شما زیر نظر پزشک مخصوص دربار و من هم بدست تیغ سلمانی محل با گرفتن دستها و پاهایم همانند گوسفندی که سرش را می برند بر زمینم زدند و بدون بیهوشی موضعی، بروش سر بریدن داعشی و بدون پانسمان، با پاشیدن خاکستر گرم تنور بر روی زخم و فریاد ناله من از درد که دیوار صوتی را می شکست، صورت پذیرفت.
در سال ۱۳۵۷ با ۹۸/۴ در صد رای به خمینی او را ولایت مطلقه فقیه کردند، و جامعه را به ۱۴۰۰ سال پیش و به دوران حضرت محمد و علی و حسن و حسین و صحرای کربلا بر گرداندند، ما فکر کردیم که در عرض این ۴۰ سال مردم در ایران به بلوغ فکری رسیده اند و به این نتیجه رسیده اند که با اسطوره های ۱۴۰۰ سال پیش و با بازگشت در تاریخ نمی توان به پیشواز دنیای مدرن امروز رفت ، ولی بعد از دیدن حضور هزاران زائر و زوار در پاسارگاد بمناسبت ولادت مولای متقیان حضرت کورش ارواحنا لهم الفدا، تازه متوجه شدیم که اینها تازه به عهد بربریت و ۲۵۰۰ سال پیش برگشته اند، مثل اینکه هرچه زمان جلوتر می رود، اینها ساعت زمان ذهنی خود را به عقب می کشند، و می خواهند با فرمولها و قوانین ۲۵۰۰ سال پیش جامعه نوین را اداره کنند، در نهایت به این نتیجه رسیدیم که این فرش گرد و مهستان و ایرانشهر وووووو اهل عمل نیستند آنها می خواهند به کمک چیزی شیه مهدی موعود و یا مردگان ۲۵۰۰ سال پیش به آزادی دست یابند، البته بقول خودشان به سکولار دمکراسی ناب مونتسکیوئی برسند و بیخود نیست که هی شعار می دهند، بچه ها نترسید ما همه باهم هستیم و این شعار نشانگر این است که هیچکس حاظر نیست برای رهائی جامعه از جان خود مایع بگذارد، و با نترسید گفتن، ترس خود را نماینگر می کنند، در مبارزه واقعی با استبداد شعار نترسید چه مفهومی دارد؟ کسی که برای احقاق حقوق خود و جامعه پا بمیدان می گذارد، در وحله اول و قبل از خارج شدن از خانه، مشکل ترس را باید در خود حل کند، انقلاب برای تعارف به صرف قیمه که نیست، نه تو رو خدا شما اول بفرمائید، کسانی که با شعار نترسید نترسید، انقلاب کنند با در کردن یک ترقه خودشان را خیس کرده و در سوراخ موش قایم می شوند، این شعار ها در آدمی این را القا می کند که همه در حال ترس و لرزند و به همدیگر دل و جرئت و دلداری می دهند، ولی برای مبارزه واقعی باید متل ترکهای آزربایجان بود و غیرت آنها را داشت، و با شعار یا ائلئوم یا آلیم باید پا به میدان مبارزه گذاشت، با نترسید، نترسید هیچ رژیمی نمی ترسد که هیچ بلکه بیشتر مطمئن می شود که خطری آنها را تهدید نمی کند، و متوجه می شود که حاظرین در کف و سقف خیابان از ترسشان به همدیگر دلداری می دهند، قوتما، قوتما!! البته ترکها هم سالهاست که تکلیفشان را با این جریانات مرکز گرا و فارس محور مشخص کرده اند، و مطلقا حاظر نیستند برای به حاکمیت رسانیدن پانفارسیستهای خود محور بین، خود را قربانی کنند،
آقای رضا پهلوی ، آنچه ما شاهد محتوای واقعی صحنه مصاحبه هستیم، مثل این می ماند که سئولات امتحان یک هفته قبل به شما رسانده شده و شما تمام جواب سوالها را ازبهر می دانید، البته کس دیگری هم نیست که سئوالات گیج کننده از شما بپرسد حظار همگی خودی و مرتبا شما را هم شازده و یا آقا بالاسرخطاب می کنند، و بعضی موقعها هم نمکهائی برای عشوه و تعارف برای دمکراسی نمائی در مصاحبه تزریق گردیده، ولی بعد از این همه مشکلاتی که بر سر مردم آمده، مردم خیلی خوب می دانند که دمکراسی توسط دو نوع حیوان درنده و خطرناک در معرض خطر است، که نوع اهلی آن متملقین و چاپلوسان هستند و توع وحشی آن افرادی هستند که به مخالفین، تهمت و بهتان می زنند، آنچه دور بر شما را گرفته با توجه به اظهارات حاظرین در صحنه، بله قربان گویان و صحیح است احسن گویانی بیش نیستند، و با توجه به فحاشان و تهمتیست ها و بهتان گوهای طرفداران شما، که ۲۴ ساعته در تمام رسانه های مجازی و غیر مجازی حضور دارند، و مخالفین فکری حضرتعالی را با فرهنگ چاله میدانی آبکش می کنند، و مثل ساواکی ها به فردای سرنگونی حواله می کنند، حسابتون را می گذاریم کف دستتان یا ساکمان را بدستمان می دهند و یا می فرستند بجائی که عرب نرفته، آیا شما می خواهید با این نوع جانوران به ییشواز دمکراسی بروید؟ و حتما هم انتظار دارید که ترکهای آزربایجان و دیگر ملیتها با دسته گل به پیشواز شما بیایند؟!؟!؟ مواظب خودتان و خانواده اتان باشید که فرشگردها بدجوری زیر بغلتان هندوانه گذاشته اند، و یقینا در شرایط سخت تنهایتان خواهند گذاشت!!!! و مثل پدرت با چشمان گریان به آمریکا فرار خواهی کرد، ما آزربایجانی ها هم شلاق سرهنگ حسینی پدرت و هم شلاق لاجوردی، خمینی را نوش جان کرده ایم، شما در کل مصاحبه تان یک کلمه از حقوق ۴۰ ملیون ملت ترک در ایران بزبان نیاوردید. اصلا شما چرا نمی توانید بزبان مادرتان و مادر بزرگتان با ملت ترک آزربایجان بزبان ترکی حرف بزنید؟ چرا؟ و به چه علت؟ مگر زبان ترکی مسری جذام است؟ آیا شده تا حالا از مامانت فرح دیبا بپرسی که به چه علتی به تو زبان ترکی را یاد نداده؟ بعد از چهل و اندی سال زندگی در ناف دمکراسی، کسی نبوه به شما یاد بده که مفهوم نژاد پرستی یعنی چه؟ زبان مادری یعنی چه؟
یک نکته مهم که نباید فراموش کرد:
خودنمایی یا بیماری دیده شدن
مبتلایان به این بیماری مهلک روحی حاضرند برای مطرح شدن دست به هر عملی بزنند، یعنی حتی خود را در معرض هرگونه عواقب نامترقبه قرار دهند به شرط آنکه عکس و تفصیل ماجرا در تیتر اول روزنامه ها درج گردد !
البته در آینده هر کشوری، باید مسئولین رسیدگی به صلاحیت های قانونی کاندیداهای ریاست جمهوری آنها را برای معاینه روانپزشکی و پزشکی قانونی اعزام و از کاندیداها برگه سلامت عقلی و داشتن حداقل شعور مطالبه نمایند !

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: 

دیدگاه‌ها

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقای سعید امیر از فیسبوک:
از اینکه من مدتهای مدیدی است که به کامنتهای شما که محتوائی چون بز چرانی و تیمارستانی نسبت بمن دادید، جواب ندادم عذر می خواهم، فقط ترس من از این است که با داس و چکشتان از مغزم کوفته تبریزی بسازید، شاید شما در آرزوی آینده ائی هستید که در آن وقتی رادیو تلویزیون را باز می کنید این اخبارها را بشنوید
اخبار سال ۵۰۰۰
اتحادیه اروپا: هنوز به برجام پایبندیم.
مسلمان ها: اسرائیل باید از صفحه روزگار‌ محو و نابود شود.
ایران: در مراسم عاشورای امسال ۲۰۰۰۰۰۰ نفر از هموطنانمان در راه شهدای کربلا با شمشیرهای لیزری سرشان را شکافتند
منظومه شمسی: صف بی پایان بشقاب پرنده ها در آسمان ایران‌ برای دریافت نذری.
نواده های مردم ایران: تعداد ۹۹۹۹۹۹ امامزاده متعلق به نوادگان جد بزرگمان کورش کبیر مربوط به ۵۵۰۰ تا ۵۰۰۰ سال پیش در اقصا نقاط ایران کشف و به زیارتگاههای کشور اضافه گردیده