ترامپ فرمان وضعیت «اضطراری ملی در قبال ایران» را تمدید کرد