پيام به ترامپ:انشالله زن ات تو را يك سال تحريم بكنه و به سر

پيام به ترامپ:انشالله زن ات تو را يك سال تحريم بكنه و به سر نوشت خاشقچي دچار شي

بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: