سخنرانی اسماعیل بخشی نماینده کارگران هفت_تپه

شوش ،هفت تپه - ۱۷ آبان -سخنرانی اسماعیل بخشی نماینده کارگران #هفت_تپه nv چهارمین روز اعتصاب کارگر

بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: