اعتراضات معلمان ایران در گفتگو با مهوش علاسوندی و بیژن فتحی

ویدئو
مهوش و بیژن فتحی، که دو فرزندشان به دست رژیم جمهوری اسلامی اعدام شده اند، با یادآوری جنایات این رژیم، لزوم سرنگونی آن برای امکان هرگونه دگرگونی مثبتی در وضعیت مردم ایران را خاطرنشان می سازند

مهوش علاسوندی و بیژن فتحی، دو کنشگر سیاسی ایرانی که در ایران به معلمی اشتغال داشته اند و اکنون در برونمرز به سر می برند، در گفتگو با شعله پاکروان، پیرامون اعتراضات فرهنگیان و دستگیری هاشم خواستارو دیگر کنشگران سیاسی و صنفی درون ایران سخن می گویند.

مهوش و بیژن فتحی، که دو فرزندشان به دست رژیم جمهوری اسلامی اعدام شده اند، با یادآوری جنایات این رژیم لزوم سرنگونی آن برای امکان هرگونه دگرگونی مثبتی در وضعیت مردم ایران را خاطرنشان می سازند.

گفتنی است که رژیم جمهوری اسلامی، در پی فراخوان اعتصاب سراسری معلمان ایران در روزهای ۲۲ و ۲۳ آبان ۹۷، هاشم خواستار را از بازداشت در بیمارستان ابن سینای مشهد آزاد کرد.

بخش: 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: