فراخوان عمومی

توطئه جدید رژیم جمهوری اسلامی برای سندیکا سازی فرمایشی را افشاء و خنثی کنیم! همه با هم از تشکلهای مستقل کارگران و حقوق بگیران دفاع کنیم! " فراخوان" همبستگی برای دفاع ازاستقلال تشکل های کارگری را هرچه گسترده تر تکثیر نماییم

با اوج یابی مبارزات بخش های وسیعی از مزد و حقوق بگیران به ویژه پس از خیزش دی ماه گذشته، باید این توطئه برای شکاف انداختن و در هم شکستن صفوف واحد کارگران و دیگر مزد و حقوق بگیران و نابود ساختن استقلال تشکل های آن ها، از سوی همه وجدان های آگاه و همه فعالان مسئول و متعهد به اردوی کار و زحمت افشاء و خنثی شود.همه با هم از تشکلهای مستقل کارگران و حقوق بگیران دفاع کنیم! ما امضاء کنندگان این فراخوان شما را فرا می خوانیم که بهر طریق ممکن و موثر و از جمله با بسیج سازمان های مدافع اردوی کارو زحمت و افکار عمومی مسئول ومترقی، با افشاء این توطئه رژیم جمهوری اسلامی به توانمندی هر چه بیشتر جنبش مزد وحقوق بگیران ایران یاری رسانیم
*****

یادداشت ضروری:

لیست شماره دوم

فراخوان زیر که در موج نخست شکل گیری پروژه سندیکاسازی دولتی برای درهم شکستن سندیکای مستقل شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه منتشر شد با حمایت جمع کثیری از فعالان و حامیان تشکل های مستقل کارگری در جای جای جهان همراه گردید. واقعیت این است که هم اکنون اقدامات تخریبی برای درهم شکستن تشکل های مستقل نه تنها کاهش نیافته که بر شدت آن افزوده شده و وارد فاز اجرایی گردیده است. از این رو باردیگرازآن بخش ازحامیان و فعالان جنبش کارگری که هنوز دراین کارزار حضور نیافته اند، می خواهیم که با امضاء این " فراخوان" همبستگی برای دفاع ازاستقلال تشکل های کارگری را هرچه گسترده تر سازند:

فراخوان عمومی !

به : سندیکاهای کارگری در سراسر جهان

به : نهادهای مدافع حقوق کارگران

به : همه تشکل های مدافع حقوق شهروندی

 

توطئه جدید رژیم جمهوری اسلامی برای سندیکا سازی فرمایشی را افشاء و خنثی کنیم!

 

رژیم اسلامی ایران که در تمامی دوره سیاه حاکمیت چهل ساله خود به بیرحمانه ترین روش ها تشکل های مستقل کارگری، توده ای، مدنی و اصولاً هر نوع تشکل مستقل را سرکوب نموده، اکنون با توسل به سندیکا سازی فرمایشی و نقشه های شوم منزوی کردن سندیکاهای مستقل و رزمنده، توطئه دیگری برای درهم شکستن تشکل های مستقل کارگری را آغاز کرده است.

ازجمله به دنبال سفر موفقیت آمیز نمایندگان سندیکای شرکت واحد به اروپا و اعلام حمایت اتحادیه های بزرگ و کنفدراسیونهای کارگری اروپائی از مبارزات آنها در دفاع از حقوق کارگران و حفظ استقلال تشکل خود، دستگاه های امنیتی رژیم اسلامی همراه با تشکل های وابسته به رژیم نظیر " شورای اسلامی کار" در همکاری با برخی از عوامل خود فروخته تلاش می کنند تا یک سندیکای دست ساز فرمایشی علیه سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه که از اولین سندیکاهای مستقل کارگری ایران در سالیان جدید است، ایجاد کنند. همین تلاش ها در مورد سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه نیز شروع شده است. ایجاد کانال جعلی و پخش اخبار کاذب از سوی این کانال ها و اختلاف انداختن میان فعالین کارگری با هدف منزوی کردن سندیکاها نیز حلقات دیگری در زنجیر این توطئه هستند. فعالین و حامیان سندیکاهای نامبرده که تشکل های کارگری اصیل و مبارز هستند علیرغم پیگرد، زندان، شکنجه و فشارهای طاقت فرسا بر خانواده هایشان برای منافع کارگرانی که نمایندگی آن ها را بر عهده دارند مبارزه کرده و همواره به عدم وابستگی و استقلال کامل این تشکل های متعهد بوده اند.

با اوج یابی مبارزات بخش های وسیعی از مزد و حقوق بگیران به ویژه پس از خیزش دی ماه گذشته، باید این توطئه برای شکاف انداختن و در هم شکستن صفوف واحد کارگران و دیگر مزد و حقوق بگیران و نابود ساختن استقلال تشکل های آن ها، از سوی همه وجدان های آگاه و همه فعالان مسئول و متعهد به اردوی کار و زحمت افشاء و خنثی شود.همه با هم از تشکلهای مستقل کارگران و حقوق بگیران دفاع کنیم!

ما امضاء کنندگان این فراخوان شما را فرا می خوانیم که بهر طریق ممکن و موثر و از جمله با بسیج سازمان های مدافع اردوی کارو زحمت و افکار عمومی مسئول ومترقی، با افشاء این توطئه رژیم جمهوری اسلامی به توانمندی هر چه بیشتر جنبش مزد وحقوق بگیران ایران یاری رسانید

امضاء کنندگان :

الف

آذر معتضدی - آرسم نظریتم / نویسنده و مترجم - آرش امجدی- آرمان پویا- آمادور نویدی – فعال سیاسی و رسانه ای - آرش کمانگر - فعال سیاسی و رسانه ای- ابراهیم آوخ- ابراهیم پویان- ابراهیم دینخواه- ابوالحسن عظیمی- احسان حقیقی نژاد- احسان ثابت - فعال اتحادیه کارگری- احمد بناساز نوری - احمد خزاعی- احمد سعیدی- احمد نائینی- احمد نوین- احمد مقیمی- احمد شکوهی- اردشیر مهرداد - ارژنگ بامشاد- اردشیر نظری- اسماعیل فتاحی- اصغر ایزدی- اصغر زین الدین- اصغر نصرتی- اکبر دیلمی / کارگر کارخانه- اکبر معصوم بیگی – اکبر یگانه- اقبال بیژن زاده - اکبر مرادیانی- امیرعلی متولی- اکرم کوهساری مرند- الیاس سلطانی اسکی - امیراصغری (فعال سیاسی)- امیرجواهری لنگرودی- امیرعلی متولی- ایمان مهدیزاده - ایرج حیدری- ایرج زارع - ایرج مصداقی – فعال حقوق بشر و زندانی سیاسی سابق- 

 ب:

بابک عماد- باقر ابرهیم زاده- بهروز برومند- بهروز خباز- بهرام رحمانی- بهرا م روحی آهنگرانی - بهنام چنگائی- بهروز دهقانی - بهروز سورن- بهروز عارفی- بهروز فراهانی- بهروز نظری- بهروز پیله ور- / فعال سیاسی و رسانه ای - بهرنگ زندی- بیژن سعید پور

 پ:

پروانه بکاه - پروانه حاجیلو/ فعال سیاسی و زندانی سیاسی دهه شصت - پریسا امجدی - پروین ریاحی- پروین حسینی- پرویز داورپناه- پرویز جواهری- پرویز میرمکری- پتی محمد بلوچ- پیروز زورچنگ

 

ت:

تقی روزبه - تهمینه بقائی

 ث:

ثریا چیت ساز

 

ج:

 دکتر جان الفتی/ سوئد - جعفر حسین زاده / فعال کارگری و مدنی- جلال نادری- جمشید صفاپور- جواد اسکویی- دکتر جواد قدسی - جمیله ندائی- جمشید مهر

 

چ:

چیا رحیمی

چنور محمدی

 

ح:

 ح ریاحی- حسن حسام- حسن عزیزی- حسن فقیهی- حسن نایب هاشم- حسن نادری - حسین جوینده - حسین سعدی- حسین شکوهمند- حسین فردوسی- حسین نقی پور- حسین مقدم / مدافع جنبش رادیکال کارگری- حمزه عظیمی- حمید آذر- حمید سلطانی- حمید شجاع زیبا- حمید موسوی پور اصل - حمید پور قاسمی - حمید نوروزی- حمید نوبری- حمید نوشادی

 

خ:

خلیفه موسوی

 

د:

داریوش ارجمندی- داود احمدلو- دلیر سفیدی

ر:

رزا دیار - روزا رحیمی - رویا دیناروند- رسول شوکتی- رحیم استخری- رضا باقری - رضا بی شتاب/ شاعر - رضا بهرنگ- رضا برومند - رضا پایا - رضا رحیمی - رضا چیت‌ساز- رضا سپید رودی- رضا رئیس دانا- رشید دیلمن- رضا مهاجر- رفعت رنجبران لنگرودی- روبن مارکاریان – رکسانا طلارمی – روشنگری آزاد

 

ز:

زانیار فاتحی

 

ژ:

ژاله سهند – فعال سیاسی

 

س:

سارا مولودی- ستار رحمانی- سحر صبا- سروش قازاریان- دکتر سعید رهنما / محقق و استاد دانشگاه یورک - سعید تقوی- سعید نقره کار- سعید محمدی (فعال سیاسی)- سوسن بنیانی - سوسن شهبازی- سیما ریاحی لنگرودی- سیمین مردوک - سیاوش میرزایی/ شاعر - سیاوش کارساز- سیامک انصاری- سیامک جهانبخش / فعال سیاسی- سیامک موئد زاده / فعال کارگری - سودابه صالحی - سیرانوش مرادیان- سیروس بینا - استاد اقتصاد و عضو شورایعالی اقتصاددانان پشتیبان صلح و امنیّت - سهیلا لیندهورست

 

ش:

شاهین کاظمی- شایان شیخی- دکتر شجاع الدین اعتمادی استاد دانشگاه - شروین رها- - دکتر شکور بابا زاده - شورش محمدی- شهاب بخشایی - شهاب برهان- شهاب شکوهی فعال سیاسی و زندانی سیاسی سابق – شهریار ظاهری شهناز غلامی - شهلا عبقری - شهلا مسافر - شهین پویا - شهین نوروزی

ص:

صادق افروز- صدیق جهانی فعال کارگری- صفار ساعد ( فعال سیاسی) – صمد وکیلی

 

ع:

عالم جوادی/ فعال سیاسی - عباس مزارعی - عسکر شیرین بلاغی- عزیز عارفی - عصمت طالعی- علی اشرف- علی بلوچ- علی پیچگاه / فعال کارگری - علی مبارکی فعال کارگری نماینده سابق سندیکای پروژه ای آبادان- علی رسولی - علی خدری- علی دروازه غاری/ - فعال سیاسی و استاد دانشگاه - علی دماوندی - علی فیاض - علیرضا حیدری - علیرضا کیا (فعال سیاسی)- عالیه ضیایی- عمر مینائی- عیدی نعمتی/ شاعر

 

غ:

غلام عسکری بختیاری فعال کارگری درتبعید- غلامرضا غلامحسینی

 

ف:

فریبا ثابت- فخری شادفر - فرشید غفاری- دکتر فرشید فریدونی (استاد رشته ی علوم سیاسی و مدیر "پژوهش جنبش های اجتماعی ایران" و سایت "آرمان و اندیشه")- فرهاد بشارت- فرهاد دانشور- فرامرز رفیعی- فرید اخلاقی - فریدا سهرابیان- فیروزه راد- فیروزه رمضانزاده - فرخ قهرمانی- فرهنگ طاولی - فرهنگ قاسمی

 

ک:

کامبیز گیلانی- کاوه دادگری - کیخسرو پرویز- کریم شاهی

 

گ:

گلناز غبرایی

 

ل:

لقمان ویسی

 

م:

مانوئل اسماعیلی فعال با سابقه جنبش سندیکائی- مازیار واحدی - مسعود راد فر- محسن ضیایی - دکترمحمد حسین یحیا یی - محبوبه مشگین - محمد رضا روحانی وکیل دادگستری- محمدرضا شالگونی- محمد تجلی‌جو لنگرودی- محمد محبی (زندانی سیاسی سابق) - محمد حسامی- محمد خسروی- محمد تقی سیداحمدی/ فعال کارگری - محمد دلبریان- محمد هادی امینیان- محمد دانشگر - محمد قره گوزلو- محمود عسگری (فعال سیاسی)- محسن حسام - محسن رضوانی - مرتضی افشاری (فعال کارگری)- مریم اسکویی- مریم امانی- مریم عظیمی- مریم محسنی- مریم درویشی- منوچهر سلطانیان- منوچهر رادین/ نویسنده ، کارگردان و بازیگر تاتر - منوچهر یاوری - مجتبی نظری- مجید احمدی - مجید دارابیگی- مجید مشیدی – تبعیدی- محمود عسکری - میلا مسافر - مینا اخگر- مینو ایرانی- مینو میرانی- مهر انگیز دابویی - مهرداد کریمی ها- مهدی استعدادی شاد / نویسنده - مهری عباسی - مهین خدیوی – مهوش جامعی

 

ن:

 نادر خلیلی / نویسنده - نادر فولادی- ناصر رحمانی نژاد- ناصر پیشرو- ناصر غفرانی فر / بازیگر مدرسه موش ها و تاتر کودکان - ناصر جوهری- ناصر مصلحتی - ندا صوفیه- ندا نوآور- نسرین احمدی (فعال اتحادیه پرستاران)- نقی ریاحی لنگرودی- نجف روحی- نگار محسنی- نرگس شریفی- نصرالله قاضی - نوید مومنی- نیکی میرزایی / شاعر

 

ه:

هادی رحیمی- هادی میتروی- هنریک میناس- هوشنگ دیناروند - هوشنگ سپهر

 

ی:

یاسمین میظر/ هیئت تحریریه نشریه کریتیک ؛ پژوهشگر ارشد در دانشگاه آکسفورد - یاشار فاتحی- یوسف آبخون - یوسف هیرکانیان ( فعال سیاسی)

 

نهاد:

 انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران ـ پاریس

انجمن فرهنگی - اجتماعی اندیشه - گوتنبرگ / سوئد

انجمن مهرگان - گوتنبرگ

اتحاد عمل تشکلهای چپ ایرانی در امریکای شمالی

جنبش کارگری چگوارا

کانون اندیشه کپنهاگ

کانون زندانیان سیاسی ایران در تبعید

کانون همبستگی با کارگران ایران - گوتنبرگ

کانون همبستگی با جنبش کارگری در ایران ـ فرانکفورت

کانون همبستگی با جنبش کارگری ایران - هانوفر

کانون همبستگی کارگران ایران و کانادا

صفحه فیس بوکی " برای اتحاد بزرگ هواداران سوسیالیسم"

همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران - فرانسه

مجموعه عصر آنارشیسم

 

رسانه:

 رادیو پیام کانادا

سایت علیه ستم جنسیتی

rahekaregar.com/feministi

سایت اتحاد کارگری

etehad-k.com/

سایت لجور

www.lajvar.se/

سایت سازمان راه کارگر

www.rahekaregar.com/

سایت رضا بی شتاب

سایت اشتراک ووردپرس

سایت سیاسی ، خبری خاوران

https://khawaran.wordpress.com/

سایت سازمان کارگران انقلابی ایران ( راه کارگر)

www.rahekargar.net/

سایت احترام آزادی

وبلاگ اندیشه

andishegbg.blogspot.se/

وبلاگ اخگر

سایت مجید مشیدی

سایت روشنگری

roshangari.info/

سایت برای آزادی

barayeazadi.com/

سایت گزارشگران

www.gozareshgar.com/

امضاء ها ادامه دارد

در صورت موافقت امضاء پشتیبانی خود را برای لیست دوم ، به آدرس زیر ارسال دارید

Fara Khan <farakhan062018@gmail.com

 

Image result for ‫فراخوان‬‎

منبع: 
گزارشگران
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: