تحريم ها ،تنگناهاي رژيم و شروع دوباره اعتصاب‌ها چه خواهد شد

گفتگوی کیانوش توکلی با اصغر سليمي در باره تاثیر تحريم ها
گفتگوی کیانوش توکلی با اصغر سليمي در باره تاثیر تحريم ها ی دور جدید و ، وتنگنا رژیم به لحاظ اقتصادی در شرایط کنونی و همین طور ادعا های دولت روحانی در مورد غلبه بر بحران وگذراز تحریم‌ها را چقدر واقعی می دانید؟ آیا با شروع دوباره اعتصاب‌ها جنبش های گستردهتر امکان وقوع دارد

۱-تاثیرات دور دوم تحریم ها
را تا کنون چگونه ارزیابی
میکنید؟
۲-مهم‌ترین ‌وبزرگ‌ترین مساله وتنگنا رژیم به لحاظ اقتصادی در شرایط کنونی
چیست؟
۳- ادعا های دولت روحانی
در مورد غلبه بر بحران وگذر
از تحریم‌ها را چقدر واقعی
می دانید؟
۴- آیا با شروع دوباره اعتصاب‌ها جنبش های گستردهتر امکان وقوع دارد

بخش: 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: