دیکتاتوری فساد و جنایت، از خمینی تا حسن روحانی

گفتاری مستدل از مهدی فلاحتی، از روند شکل‌گیری نظام جنایتکار اسلامی در ایران

منبع: 
voa
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: