تکرار مکررات جهت یادآوری

با افتخار و سرشار از غرور، اهل مدینه فاضله ای هستیم که مهمترین تئوریسین اولیه اش از فرانسه می آید و از ساواک حقوق میگرفته و بعد در بریتانیا جان به جان آفرین تسلیم میکند، رئیس کمیته ی انقلابش لوتی آقا ماشالله قصاب است که سالیوان و رفقا را تا خروجشان اسکورت میکند، میگویند بنیانگزارش فرزندِ خلفِ حاج ویلیام ریچارد ویلیامسون (حاجی زبیری) است که با پوند و دلار در زیر درخت سیب فرانسوی گاندی میشود و می آید ولی احساسی هم ندارد و شنیده ام تا نوه و نتیجه اش در غرب به ارتقای ِ کیفیت مناجات مشغولند

 

تکرار مکررات جهت یادآوری

واما بعد ...

با افتخار و سرشار از غرور، اهل مدینه فاضله ای هستیم که مهمترین تئوریسین اولیه اش از فرانسه می آید و از ساواک حقوق میگرفته و بعد در بریتانیا جان به جان آفرین تسلیم میکند، رئیس کمیته ی انقلابش لوتی آقا ماشالله قصاب است که سالیوان و رفقا را تا خروجشان اسکورت میکند، میگویند بنیانگزارش فرزندِ خلفِ حاج ویلیام ریچارد ویلیامسون (حاجی زبیری) است که با پوند و دلار در زیر درخت سیب فرانسوی گاندی میشود و می آید ولی احساسی هم ندارد و شنیده ام تا نوه و نتیجه اش در غرب به ارتقای ِ کیفیت مناجات مشغولند، رهبر کنونی اش با ندایِ "یاعلی" متولدشد، یک‌شبه مجتهد جامع الشرایط و مرجع تقلید می‌شود و دلسوز مردم است ولی ثروت ملی را در خارج از این "ویران" سرمایه گذاری میکنِد چون روی ایرانِ بی اعتبار نمیشود حساب کرد، پدر معنوی ِ بعضیا، بابا اکبر عاشق انگلیس بود و هنوز هم ملک و املاک و بچه هایش آنجایند و کم و بیش هم حضور دارند تا دین را ترویج کنند، رئيس جمهور فعلی اش تبعه بریتانیا ( اسکاتلند) است و چندین مرحله هویت عوض کرده ولی امنیتی ترین فرد نظام بوده و پایان نامه تحصیلی اش نیز سرقتی است، ثروت ملی مان همگی نقداً از جهان اول سر در می آورد تا پشتوانه شیعیان باشد ، وزرا و نمایندگان مجلسش در کف ِ عکس با زن ِ چشم آبی می مانند، گاه چندتابعیتی اند و گاه بسیار پروفسور (سید مهدی هاشمی و امثالها) از دکتر امیرظریف، خرازی ها، ابتکارها، ولایتی ها، قالیباف ها، خاوریها، آقازاده و خانم زاده ها ولو در کل ِ گیتی و غیره هم فاکتور بگیریم که غالباً عاشقِ همه دنیا هستند بجز ایران!

انگار فقط من نفهمیدیم که میهن اسلامی ارثیه ی بادآورده ای است که هر کس توانست باید سهمش را بگیرد و برود سر زندگیش در هر کجا غیر از ایران!

مش قاسم و دایی جان نباشیم ، همه چیز اتفاقیست

 

 

http://yon.ir/vRrQJ

 

 

 

بخش: 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: