اعتراضات كارگري ،مطالبات مردم چگونه رهبري مي شود؟

گفتگو ی کیانوش توکلی با بهزاد صميمي
در این گفتگو ابتدا در مورد وضعیت جنبش کارگری بطور عام و اعتصابات کارگران نیشکر هفت تپه بطور خاص سوال شد و در ادامه راجع به شعارهای انحرافی همچون "حکومت شورایی" و نیز شعارهایی مبنی بر دولتی سازی صنایع بحث شد که اصولا کارگران بایستی هم بدنبال خواستهای صنفی خود باشند و هم با خواست های عمومی جنبش آزادیخواهی که مشخصا شخص رهبر جمهوری اسلامی مسول کلیه فجایع کشور می داند، همراهی نمایند. همبستگی با سایر جنبش ها و پیوستن همه ی مناطق جغرافیایی قطعا موجب موفقیت کارگران و نیز گامی مهم در جهت گذار

از این وضعیت نا بسامان کشور خواهد شد

بخش: 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: