چگونه واکسن سوسیالیسم باعث کسالت اقتصاد کشورهای همجوار شوروی سابق

اتفاقانی که امروزه در فرانسه و دیگر کشورهای اروپائی رخ می دهد تتمه آثار تخریبی واکسن سوسیالیسم روسی می باشد، و عملا جوامع اروپا مخصوصا با رشد سریع تکنولوژی در جهان بر سر دو راهی واقع گردیده اند،

چگونه واکسن سوسیالیسم روسی باعث کسالت اقتصاد کشورهای همجوار شوروی سابق گردید
سوسیالیسم در ذات خود بخاطر از بین بردن تضاد طبقاتی انگیزه کار آفرینی را مسدود و عامل تنبلی و کندی تکامل جامعه می گردد،
انسان همانند دیگر موجودات در طبیعت، تابع قوانین آن می باشد، آیا انسان بخاطر ذیشعور بودن قادر است که روابط انسانی را دستکاری کند، و تمایل به داشتن مالکیت شخصی را در انسانها از بین ببرد؟ تاریخ تجربیات سوسیالیسم روسی در شوروی و دیگر کشورهای جهان نماینگر این است که با نابودی مالکیت خصوصی جامعه عملا انگیزه کار آفرینی و ابداع و نوآوری را از دست می دهد و بر خلاف تخیلات ایده آلیستی و عدم شناخت از ذات انسان، در داخل همان سیستم سوسیالیستی، جریانی پدید می آید که از بطریق دیگری مالکیت جامعه را البته بشکل دولتی در دست خود قبضه می کند، و با سیاست خودی و غیر خودی و یا خصلتهای پرولتری و کاپیتالیستی، اکثریت جامعه را به عدم احساس مسئولیت در قبال جامعه در تولید و ابداع، بسوی پاسیو شدن سوق می دهد، و حامیان دولت هم به تنبلی ذهنی و جسمی و خوشگذرانی متمایل می شوند، که در نهایت به بن بست اقتصادی و توانائی رقابت با بازار آزاد را از دست می دهند، و به گسیختگی و اضمحلال اقتصادی و اجتماعی گریبانشان را می گیرد، و در نهایت به ورشکستگی و فروپاشی شیرازه جامعه منتهی می شود، و ماهیت کلیه افکار ایده آلیستی عریان می شود و ذات مالکیت خصوصی خواهی انسانها از آن سر بیرون می آورد که، دیگر نه راهی به پیش و نه راهی به پس برای رهبران باقی نمی ماند،
کشور های همجوار با شوروی سابق برای پیشگیری از سرایت سوسیالیسم روسی در اروپا و ایران و دیگر کشورهای همجوار شوروی، واکسن سوسیالیسم ضعیف شده ائی را در اقتصاد کشورشان تزریق کردند، که با فراهم نمودن انواع امکانات سوبسیدی برای مسکن، حق بیکاری، حق سوسیال پرداخت هزینه تحصیل، و حقوق مخصوص به سالمندان و بازنشستگان، و دهها امکانات دیگر که حتی در اکثر موارد این امکانات خیلی بیشتر از امکاناتی بود که در شوروی به پرولتاریا ارائه داده می شد،، این واکسن در مدت کوتاهی برای پیشگیری از سرایت سوسیالیسم موثر واقع گردید، ولی بمرور زمان و در دراز مدت خود این واکسن سوسیالیستی، عامل عقب افتادن اروپا از کشورهائی مثل آمریکا و کانادا و ژاپن گردید، و عملا سوسیالیسم مالیاتی اروپا باعث رشد تنبلی فکری و تحرک جسمی و سو استفاده از امکانات اجتماعی، نسبت به کشورهای آمریکا و کانادا و ژاپن گردید.
اتفاقانی که امروزه در فرانسه و دیگر کشورهای اروپائی رخ می دهد تتمه آثار تخریبی واکسن سوسیالیسم روسی می باشد، و عملا جوامع اروپا مخصوصا با رشد سریع تکنولوژی در جهان بر سر دو راهی واقع گردیده اند، و این دستکاری ها در رابطه با واکسن سوسیالیسم (البته نه به اندازه شوروی) ولی در حد خود، مو دماغ رشد اقتصاد و رقابت اقتصادی با دیگر کشور های قدرتمند جهان شد، و با گذر زمان مسائل حادتر نیز خواهد شد مقابله با تنبلی ناشی از سوبسید سوسیالیسم که جامعه به آن معتاد شده باعث ایجاد مشکلاتی خواهد شد، که با گذر زمان طالب تحولات بزرگی خواهد شد.
این واقعیتی است در طبیعت و انسانی که در داخل همین طبیعت زندگی می کند، نمی تواند مستثنی از قوانین آن باشد چون تکامل در رابطه با تضاد و رقابت انسانها حاصل می شود، از بین بردن تصنعی این تضاد بر روی انگیزه کار آفرینی و ابداع تاثیر منفی می گذارد،
اگر در جنگلی بدون شیر!!!!! ذرافه ها با خیال آسوده به خوردن و خوابیدن مشغول شوند و مورد تهدید واقع نشوند و بخاطر شکار نشدن مجبور نباشند بدوند و فرار بکنند و به یکجا نشتن و تکان نخوردن عادت کنند، ماهیچه هایشان ضعیف شده و فربه می شوند، و در اثر تنبلی مریض و نسلشان منقرض می شود، متاسفانه اکثریت جامعه انسانی هم با داشتن شعور، رفتاری از همان نوع زرافه ائی نسبت به جامعه سوبسیدی از خود نشان می دهند، علاقه مندی اکثریت جامعه بدست آوردن امکانات بیشر از جامعه و ارائه خدمات و زحمات کمتر به اقتصاد آن جامعه می باشد، چون همه انسانها می خواهند داشته های خود را ( فکری یا عملی ) را گران بفروشند و در مقابل، امکانات جامعه را با مبلغ کمتری بدست بیاورند، و اگر سوبسید سوسیالیستی این کار را برای آنها آسان کند، بطبع سو استفاده های مالی اقتصاد جامعه را فلج کرده و تعادل نسبت حمایت از اقتصاد یک جامعه بالاتر از برداشت از آن جامعه خواهد شد، و انباشت سرمایه برای نسلهای آینده از بین خواهد رفت، در نهایت به ورشکستگی اجتماعی خواهد رسید،، و امکان زندگی برای نسل آینده را در تنگا قرار خواهد داد، و امروز فرانسه با این تنگنای تولید شده از عدم سرایت سوسیالیسم سوبسیدی شوروی دست بگریبان است، کشور های دیگر اروپا هم اگر بموقع این آثار تخریبی سوبسید سوسیالیسم روسی را نتوانند از کشور خود بزدایند و پالایش کنند، بزودی با مشکلات فراوانی روبرو خواهند شد،
انقلاب سفید و اصلاحات ارضی محمد رضا شاه هم از همین جنس بود، و بجای تشویق مالکان زمینهای بزرگ برای ایجاد شرکتهای کشاورزی صنعتی و آموزش روستائیان با ماشین آلات کشاورزی و ایجاد سیستم کشت و صنعتی، و ایجاد شهرک در مناطق کشاورزی برای سکونت رعیتهای کارگر شده، زمینهای بزرگ را در بین روستائیان تقسیم کرده و آنها را به باغچه تبدیل کردند و عملا امکان رشد کشاورزی صنعتی را از بین بردند، ملاکان آواره شهرها شدند، و رستائیان با در آمد ناچیز از باغچه هایشان به شهر ها مهاجرت کردند و عملا کشاورزی در ایران در اثر اصلاحات ارضی و یا واکسن سوسیالیسم روسی نابود شد و آثار آن تا سالها قابل جبران نخواهد شد، البته در زمینه آموزشی هم برای مبارزه با بیسوادی از نوع شوینسم روسی اقتباس کرده و با ارسال سپاهیان دانش به روستاها و به بهانه مبارزه با بیسوادی، به مبارزه با هویت ملی و زبان مادری ملتها پرداختند که خود این دمل و در کنار تقسیم اراضی بزرگ به باغچه مصیبتی است که سالها ملتها را آزار خواهد داد. و انرژی چندین نسل را برای جبران این خسارات به هدر خواهد داد.

بخش: 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: 

دیدگاه‌ها

عنوان مقاله: 
چگونه واکسن سوسیالیسم باعث کسالت اقتصاد کشورهای همجوار شوروی سابق
عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
سازاخ عزیز... خیلی ممنون از این مقاله خوب... یکی از نظریه های معاصر در باره منقرض شدن (( نئاندر تال ها . شاخه های اولیّه از انسان های هوشمند)) درست بر میگردد به همین نقطه.. نئاندر تال ها در یک نقطه از تاریخ زمین زندگی میکردند که ( غذا و حیوانات ) آنچنان فراوان بود که نه احتیاج به شکار کردن داشتند و نه استفاده از مغز برای ابزار شکار و ادامه زندگی..و موقعی که دوره یخبندان شروع و آب هوای زمین عوض و دسترسی به غذا و حیوانات کم میشود, این (( شبه انسان ها )) نه آنقدر قدرت مغزی پیش رفته داشتند که ابزار شکار از جمله تیر و نیزه درست بکنند و نه نهوه شکار کردن را. و درست به همین خاطر منقرض شدند. در صورتی که (( همئو سپین ها..انسان های هوشمند )) توانسته بودند بخاطر در دسترس نبودن غذای (( حاضری )) , از قدرت مغزی استفاده کرده , ابزار شکار را اختراع بکنند و بقول ترک ها (( ییلاق- قشلاق )) بکنند و