توصیه های کاربردی

بزرگوار ، سیاستمدار ، فعال ، استاد ، بانو،خواهر،خانم و تئوریسین ِ گرانقدری که از منظر عالیجنابانتان طیفهای ِ ایرانی معارض عبارتند از:

سلطنت طلب یعنی شاه الهی ، کمونیست ترجمه کموولایتمدار ، مجاهدین همان مزاحمین ، ملی گرا بمعنای ِ آخوند کرواتی ، پان ایرانیست در معنای ِ راسیسم ، سکولاریست مساوی ِ کفّار ، لیبرالیسم برابر هرج و مرج ، کموله یعنی خشونت مسلحانه و الی آخر

 

رَبَّنا أَفْرِغْ عَلَیْنا صَبْراً وَ ثَبِّتْ أَقْدامَنا وَ انْصُرْنا عَلَی الْقَوْمِ الْكافِرینَ

بزرگوار ، سیاستمدار ، فعال ، استاد ، بانو،خواهر،خانم و تئوریسین ِ گرانقدری که از منظر عالیجنابانتان طیفهای ِ ایرانی معارض عبارتند از:

سلطنت طلب یعنی شاه الهی ، کمونیست ترجمه جاده صاف کن امام ، مجاهدین یعنی مزاحمین ، ملی گرا بمعنای ِ آخوند کرواتی ، پان ایرانیست در معنای ِ راسیسم ، سکولاریست مساوی ِ کفّار ، لیبرالیسم برابر هرج و مرج ، کموله یعنی خشونت مسلحانه و الی آخر

اکیدا توصیه میگردد در راستای ِ خروج از استبداد حاکمه و تکثیر دموکراسی و کرامت انسانی در مام ِ میهن ، به گزینه های ِ وزین و دیپلماتیک ِ صددرصد عملی پیشنهادی روی میز بشرح ذیل توجه فرمایند :

- از خود ِ شخص ِ شخیص ِ مقام ِ معظم رهبری عاجزانه خواستار شویم که برای نیل به آزادی و آسایش ما ، خودشان شخصا برعلیه خویش قیام نموده و به جور و جفای ِ کنونی ِ حاکم بر ملت ِ شریف ایران خاتمه دهند

- چند میلیون معترض از قاره افریقا مثلا مصر یا تونس بصورت استیجاری یا نهایتا شراکت در سود ِ سفره انقلاب ِ حاصله ، استخدام نماییم تا امور ِ انقلاب جدید و بهار ِ عَجَمی را بصورت اساسی رتق و فتق نمایند و در این اثنا ما هم فارغ بال با فراگیری ِ فحشهای آبدار و یافتن ِ واژه های نوین و با تبحّر بالاتر در لفّاظی به آبادی میهن مان اهتمام ورزیم

- از تنها نیروی ِ نظامی ِ نخبگان در جهان یعنی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به فرماندهی ارتشبد دکتر حاج سید قاسم سلیمانی دعوت بعمل آوریم که در یک عملیات ِ ضربتی و محیرالعقول ، زمام کشور را به دست گرفته و ریشه های فساد ِ حاکم بر نظام اسلامی و ساختار ِ ننگین ِ سپاه را کن فیکون نماید

- اصلا چه کاریست که اینهمه خود را به دردسر بیندازیم بهتر است که لب ِ جوی نشینیم و گذر عمر ببینیم، خودبخود همه اهداف عالیه بلطف عشاق ِ غربی و شرقیِ استعمارگر ِ شفیق به ثمر خواهند رسید

به پیوست نمونه سمبلیکِ صحیح و اصولی ِ تحلیل و موضع گیری سیاسی در کشورِ نماد دموکراسی پیشرفته جهان تقدیم میگردد

 

جُنْدَنا لَهُمُ الْغالِبُونَ إِن شَاءَ اللَّهُ

هسته مرکزی بهار ِ عَجَمی برای عدالت ( بع بع )

 

 

بخش: 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: