تشنه در صحرای نفت

آب شط گوید: توگویی "حته" است/ گام هایش خسته است/ دست هایش بسته است/ ساحل سیمین سراید:/ جای جنگ میثم است/ رزمگاه طارق است/ قیس قرمز از درون چاه گوید:/ زنده ایم، آزاده ایم/ گرچه در ژرفای "زیتون" خفته ایم/
جانِ پولادیم و نفت و نی/ از تبار سبز تالابیم و طی/ تپه های کار و دار/ داس و نیزار و وطن

تشنه در صحرای نفت 

آب شط گوید: توگویی "حته" است

گام هایش خسته است

دست هایش بسته است

ساحل سیمین سراید:

جای جنگ میثم است

رزمگاه طارق است

قیس قرمز از درون چاه گوید:

زنده ایم، آزاده ایم

گرچه در ژرفای "زیتون" خفته ایم

جانِ  پولادیم و نفت و نی

از تبار سبز تالابیم و طی

                               تپه های کار و دار

                               داس و نیزار و وطن

سوگ نالان

ساربانان

نخل زاران

تشنه در صحرای نفت

                          خشمناک از خاک های بیکران

                          دزدهای آب و گنج و آسمان

آه

ای جغد سیاه

بانگ ما بر صورت زشت تو باد

همچو ننگی بر سپاهان تو باد

غُل و زنجیر تو دیگر بی اثر

نام و شان ما افرازتر

یوسف عزیزی بنی طرف  

لندن 13/12/2018

 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: