معیارهای انتخاب افراد برای پست های حساس کلیدی در جوامع آزاد و کمونیستی

در جوامع مدرن و آزاد و پیشرفته افراد کلیدی برای پست های حساس و تصمیم گیرنده دولتی از بین نخبگان و تحصیلکردگان رتبه بالای جامعه انتخاب می گردند

معیارهای انتخاب افراد برای پست های حساس و کلیدی در جوامع آزاد و کمونیستی و اسلامی مقایسه انتخاب افراد و کارشناسان در جوامع آزاد، کمونیستی و اسلامی در جوامع مدرن و آزاد و پیشرفته افراد کلیدی برای پست های حساس و تصمیم گیرنده دولتی از بین نخبگان و تحصیلکردگان رتبه بالای جامعه انتخاب می گردند که در پروسه کاری در شرکتهای مختلف، قدرت و مهارت و توانائی مدیریت در شرایط سخت و بحرانی و بغرنج توانائی آنها در عمل مهک زده شده، انتخاب می گردند، که در واقع این افراد تواناترین و برگزیده ترین افراد و گلچین کارشناسان از کل جامعه می باشند، و حتی می شود گفت از کودکی توانائی تمام کودکان ثبت و ضبط می شوند تا در سنین بالا بر حسب توانائی، مشاغل حساس را بدانها بسپارند؟ ، در این جوامع کل افراد جامعه شانس صعود به پستهای کلیدی را دارند، در این جوامع افراد به هر دلیلی مثل شکنجه و یا دیدن صحنه های هولناک که طبیعتا به ناراحتی های پست دراما مبتلا می شوند و تجدید خاطرات تلخ شکنجه در عالم بیداری و یا خواب می تواند با رفتارهای ناهنجار تاثیرات منفی در روابط اجتماعی روزمره بوجود بیاورد توسط روانشناسان و به کمک دستگاههای مخصوص الکترونیکی خاطرات دردناک را در مغز آن اشخاص، ضعیف و بی آزار می کنند تا بتواند با آرامش نسبی به زندگی عادی خود ادامه دهند و در جامعه اختلالی بوجود نیاورند. ولی در جوامع کمونیستی و اسلامی اساس انتخاب افراد بر حسب بالا بودن تحمل افراد در زیر شکنجه در زندانهای رژیمهای قبلی و یا بورژوازی و یا مستکبرین و داشتن جای زخمهای شکنجه به تعداد زیاد و طولانی بودن سالهای تحمل در زندانها مهک زده می شود، یعنی افراد بر حسب سخت جان بودن از نظر فیزیکی و به اصطلاح سگ چان بودن و متحمل بودن شرایط جسمی بیشتر مورد اعتماد واقع می شوند خانواده های شهدا اولویت خاصی در این جوامع دارند، هم سلولی بودن با شهدا، رفیق و یا فامیل بودن با شهدا اساس انتخاب افراد برای پست های حساس کلیدی می باشد، کارشناس بودن داشتن تحصیلات و تخصص نقش تعیین کننده ائی در انتخاب افراد ندارد، در واقع برای گرداندن سیستم دولتی محدویت انتخاب فوق العاده تنگ است، افراد محدود و معدودی می توانند به پستهای حساس انتخاب شوند، نه کل جامعه، امکان ورود بدانشگاه داشتن خصلت پرولتری و کار در کارخانه ملاک ورود به دانشگاه می باشد، البته مشابه این روابط در حکومت های اسلامی داشتن اعتقادات و بینش دینی و حضور در مساجد اساس ورود بدانشگاه می باشد، در واقع انتخاب افراد از داخل دایره محدودی که از قبل ترسیم شده انتخاب می شوند، و هر کسی که در داخل آن دایره باشند شانس اخذ پستهای حساس را دارند، و مابقی جامعه از رده مدیریت حذف می شوند و استعداد ها و افراد مستعد در خفا از گردونه حاکمیت حذف شده افسرده می شوند که کمونیستها و اسلامیون علاقه چندانی به دیدن و یا شنیدن درد دل این قشر عظیم افسردگان ندارند، و جامعه همانند موتوری دوازده سیلندری می ماند که فقط چهار سیلندر آن کار می کنند، و هشت سیلندر آن بدون تولید انرژی مستهلک می شوند، و انرژی دیگر سیلندر ها را می بلعند و به هدر می دهند.

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: