آرزوها و پیمان‌های سال نو میلادی

سال نو مبارک!
بیائید در آغاز سال نو میلادی، همنوا، همراه و همگام با همه مردم جهان، آرزو کنیم و پیمان ببندیم:
سال نو سال رخت بربستن دروغ، ریا و سیاهی از ایران و جهان و سال آمدن راستی، راستگوئی و سپیدی باشد.
سال نو سال رهائی ما از زندان غم و اندوه و ترس و واهمه باشد و سال شادی، دلجوئی، امنیت، آرامش و آسایش باشد.

آرزوها و پیمان‌های سال نو میلادی

بیائید در آغاز سال نو میلادی، همنوا، همراه و همگام با همه مردم جهان، آرزو کنیم و پیمان ببندیم:

سال نو سال رخت بربستن دروغ، ریا و سیاهی از ایران و جهان و سال آمدن راستی، راستگوئی و سپیدی باشد.

سال نو سال رهائی ما از زندان غم و اندوه و ترس و واهمه باشد و سال شادی، دلجوئی، امنیت، آرامش و آسایش باشد.

سال نو سال پایان نفرت و خشونت باشد و سال بالندگی عشق و دوستی و سازگاری.

سال نو سال پایان رشک، حسادت، تنگ نظری، کوته فکری، تهمت و افترا باشد و سال شور زندگی، همدوشی، همگامی، همراهی، سازش، ملایمت و دوستی.

سال نو سال پایان غرور و خودستائی و تکروی باشد و سال پذیرش، چشم پوشی و آسانگیری و همراهی و همکاری.

سال نو سال پایان دلمردگی، نامرادی، نومیدی، دلسردی، افسردگی و یاس باشد و سال شور زندگی، امیدواری، بهره وری و کامیابی.

سال نو سال مرگ پایان حل اختلافات با زور و اسلحه و سال گفتگو، یکدلی و چشم‌پوشی باشد.

سال نو سال پایان ساختن تفنگ و بمب و تانک و سال ساختن مداد و دوچرخه و تراکتور باشد.

سال نو سال پایان ضجه ها و گریه ها و غرق شدن کودکان و مهاجران باشد و سال آواز و رقص و شادی و آموختن کودکان باشد.

سال نو سال پایان گرسنگی، فقر، گورخوابی و بیماری باشد و سال وفور و سلامتی باشد، که مادر زمین اگر مهربان و روادار باشیم برای همه ما غذا و جا و آرامش دارد.

سال نو سال پایان کینه‌‌ورزی، ترور، جنگ‌ و ویرانسازی باشد و سال زایش آشتی، رواداری، دوستی، صلح و سازندگی برای ما تمامی ساکنان دهکده جهانی.

بیائید همگی، همراه و همگام، پیمان ببندیم:

روادار و چشم‌پوش باشیم و با بلندهمتی، گشاده دستی و سعه‌صدر برخورد کنیم.

بی تفاوت نباشیم و بر هر نقض کرامت انسانی عکس العمل نشان دهیم.

زمین فقط برای ما نیست و ذخائر آن هم نامحدود نیست، با اسراف و زیاده روی آنرا نابود نکنیم، آنرا آلوده نکنیم و سهم فرزندانمان را با امانتداری نگهداریم.

هوا سرچشمه زندگی ماست، آن را نآلائیم، اگر می شود پیاده و اگر نه با دوچرخه یا اتوبوس نقل مکان کنیم.

تن خویش و عزیزانمان را با ورزش و کار نیرومند کنیم و جان خویش و عزیزانمان را با دانش پژوهی دادگرانه و عشق به دیگران ببالانیم.

جانمان از دروغ و ریا و تنمان را از بیماری حافظت کنیم، راستگو و بی ریا باشیم.

دود پاشیدن بذر خشونت، کینه، تنفر و دشمنی بیش از هرکس، به چشم خودمان و عزیزانمان می رود، بیائید مهربان، دلسوز، نوازشگر، خشونت پرهیز، دلجو، بردبار، سازگار، شکیبا، آرزمجو، خوشخو، دوست و روادار باشیم.

۱۰ دی ۱۳۹۷

۳۱ دسامبر ۲۰۱۸

احد قربانی دهناری

گوتنبرگ، سوئد

ahad.ghorbani@gmail.com

http://ahad-ghorbani.com

http://telegram.me/ahaddehnari

https://t.me/AhadGhorbaniDehnari

http://www.facebook.com/ahad.ghorbani.dehari

 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: