سال گراز مبارک!

نظر باینکه از درب و دیوار میهن اسلامی تبریک کریسمس ارسال میشه، واجب دانستم که تیترِ تبریکات را بطور کامل و بی سانسور خدمت همه اعلام نمایم: سال گراز مبارک

 

برادران و خواهران، مومنین والمومنات ارجمند

نظر باینکه از درب و دیوار میهن اسلامی تبریک کریسمس ارسال میشه، واجب دانستم که تیترِ تبریکات را بطور کامل و بی سانسور خدمت همه اعلام نمایم:
سال گراز مبارک!
توضیح اینکه براساس زودیاک و به میمنت امسال سالِ گراز (خوک) است!

نتیجه فلسفی اینکه:
اجتماعِ نقیضین هم برای ما محال نیست

 

 

بخش: 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: