از ابهام یاشاسین آزربایجان تا شفافیت یاشاسین اؤزگور آزربایجان

تقدیم به
گفتان استقلال
و استقلال گفتمان
 •  
   
   
  برای من مفاهیم مهمند. گرد کدام مفهوم می چرخی؟
  تو هم آزربایجان داری، من هم آزربایجان دارم، حتی استعمارگری ایرانیت هم آزربایجان دارد. استعمارگری ایرانیت، آزربایجان اسیر و اشغال شده و بی زبان را دوست دارد.
  من تابع مفهوم استقلال برای آزربایجان هستم. تو از کدام جنسی؟ تو برای آزربایجان می جنگی و من برای آزادی آزربایجان. 
  در چنین شرایطی آنانکه که دوست دارند ملت را گیج کنند و در ابهام نگه دارند جانب تو را می گیرند. تو هم یاشاسین آزربایجان می گویی، رحیم شهریاری هم در صدا و سیمای ایران گلویش را جر می دهد و یاشاسین آزربایجان می گوید، استعمارگرها هم یاشاسین آزربایجان می گویند. فدرالیست ها هم یاشاسین آزربایجان می گویند. 
  پس چرا تو همیشه در همه جا حاضر هستی و من غایب؟ اینهمه حجم از بایکوت امثال من سر چیست؟ 
  چون گفتمان من استقلال است. نه اینکه به استقلال گفتمان ها اعتقاد نداشته باشم، نه، ولی اینکه تو می گویی و مردم را با آن می چرخانی گفتمان نیست. من می گویم: یاشاسین اؤزگور آزربایجان. 
  و استعمارگری ایرانیت بدش نمی آید که ملت ما را گرد شعار یاشاسین آزربایجان بچرخاند. پس برای تو نیاز دارد. تو شیفته ی دانس و آواز با یاشاسین آزربایجان هستی و آنها همین را می خواهند. 
  بنابراین لوایی ها باید حذف شوند. نباید مطالب لوایی ها در کانال ها و سایت ها منتشر شود. باید کپی سازی کرد. باید لوایی هایی وارد صحنه نمود که به جای یاشاسین اؤزگور آزربایجان مدام یاشاسین آزربایجان بگویند. باید خواننده هایی وارد معرکه شوند که مثل آراز ائلسس از رهایی آزربایجان نخوانند و در زیر پرچم ایران بلولند.

  و تو ناجوانمردانه در اندرون همین یاشاسین آزربایجان به ساخت و پاخت می پردازی و نان و نام از گفتمان ابهام می گیری. 
  با یاشاسین آزربایجان ما را می کوبی، با یاشاسین آزربایجان، یاشاسین اؤزگور آزربایجان را می کوبی.

  خیلی واضح و روراست می گویم که من به لیدرها و قهرمانها و رهبران و نویسنده ها و همه ی آنهایی که دارند از ابهام یاشاسین آزربایجان تغذیه می کنند اعتقاد ندارم. من سخنگوی نسلی هستم که یاشاسین اؤزگور آزربایجان می گوید. 

  می دانم، به خوبی می دانم و به وضوح می بینم که هجوم آورده اند بر حذف من. من اما استاد بازیهای بزرگ هستم. آنها را با اسب و قلعه سرگرم می سازم تا پیاده را وزیر کنم. شاید مرا بکُشند تا بازی را نگه دارند، اما شکل و قاعده ی بازی را که نمی توانند عوض کنند. همه دارند تماشا می کنند. به وضوح روشن است که پیاده ها می روند تا وزیر شوند. 
  یاشاسین اؤزگور آزربایجان.
 •  
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: