پیام شورای مرکزی سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت) به ياران فدائی!

به باور ما مدت یک سال بعد از کنگره شانزدهم سازمان، فرصت زمانی مناسبی است از يکسو برای ارزيابی از استحکام و تداوم حيات حزب چپ ايران (فدائيان خلق) و از سوی ديگر افزودن بر تلاش‌ها در جهت کاستن از فاصله‌ها و برقراری پيوندهای ضرور.

 

پیام شورای مرکزی سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت) به ياران فدائی!

 

با درود به فدائيان خلق!

شما از برگزاری کنگرهٔ شانزدهم سازمان فدایيان خلق ايران (اکثريت) که در مهرماه امسال (۱۳۹۷) برگزار شد، اطلاع داريد. در اين کنگره، قراری در مورد چگونگی کنشگری سازمان به تصويب رسيد. در قرار مصوب تأکید شده است: "کنگرۀ، بنیان‌گذاری حزب چپ ایران (فدائیان خلق) را دستاوردی بزرگ در راه تأمین وحدت صفوف نیروهای چپ ایران دانسته و شورای مرکزی منتخب را موظف کرد تلاش‌های خود را در جهت تثبیت حزب چپ ایران (فداءیان خلق) و تقویت جایگاه آن در سپهر سیاسی کشور به کار گیرد."

 

کنگرۀ شانزدهم سازمان حدود شش ماه بعد از کنگرۀ مشترک و تشکیل حزب چپ ایران (فدائیان خلق) برگزار شد. در کنگره مشخص شد، سازمان نیازمند فرصت زمانی بیشتری برای تحقق اهداف دوره گذار است. ازاین‌رو  کنگرۀ شانزدهم سازمان از زمان تشکيل در مهرماه امسال، فاصلۀ زمانی حدود یک سال را برای تحقق اهداف دورۀ گذار و پایان بردن آن در نظر گرفت.

 

قبل از برگزاری کنگرۀ مشترک سه جريان، ما نظر شماری از ياران فدائی را نسبت به وحدت سه جريان جويا شديم. در محدوده مراجعات ما، پاسخ‌های دريافتی حاکی از نظر مثبت بسیاری از ياران فدائی نسبت به امر وحدت سه جريان بود. از پاسخ‌ها به اين دريافت رسيديم که شما در امر وحدت سه جريان چپ و پی‌ریزی حزب جديد با ما همراه هستيد. اما ما بر اين امر هم آگاه بوديم که هنوز پيوندهای لازم بين حزب و ياران فدائی به وجود نیامده است.

 

به باور ما مدت یک سال بعد از کنگره شانزدهم سازمان، فرصت زمانی مناسبی است از يکسو برای ارزيابی از استحکام و تداوم حيات حزب چپ ايران (فدائيان خلق) و از سوی ديگر افزودن بر تلاش‌ها در جهت کاستن از فاصله‌ها و برقراری پيوندهای ضرور.

 

ياران!

ما، حزب چپ ايران (فدائيان خلق) را متعلق به ياران فدائی و دیگر نیروهای چپ ایران می‌دانیم و اين انتظار را داريم که شما پشتيبان حزب باشيد، در تقويت آن بکوشيد و در اشاعه ديدگاه و سیاست‌های آن نقش ايفا کنيد. حزب چپ در پرتو حمايت و فعاليت شما قادر خواهد شد که در ميان کارگران، معلمان، زحمتکشان شهر روستا،  زنان، دانشجویان و طبقه متوسط جديد حضور گسترده پيدا کند و در سپهر سياسی کشور جايگاه درخور بيابد.

 

امروز وضعيت سياسی، اقتصادی و اجتماعی کشور ايجاب می‌کند که چپ بر پراکندگی موجود غلبه کند و متحداً برای تحقق آزادی، عدالت اجتماعی و دموکراسی مبارزه کند. ما اولين گام را در خارج از کشور برای غلبه

بر پراکندگی چپ برداشته‌ایم؛ امیدواريم که شما ياران در داخل کشور در جلب نظر مساعد نيروهای چپ نسبت به حزب چپ ايران (فدائيان خلق) گام برداريد تا بتوانيم بر تأثیرگذاری چپ در صحنه سياسی کشور بیفزاییم.

 

ياران فدائی!

ما مشتاقانه منتظر نظرات و پيشنهادهای شما هستيم. ضروری است که با هم در راه غلبه بر پراکندگی نیروهای چپ، تقویت حزب چپ ایران ( فدائی خلق) و  تأمین وحدت صفوف نیروهای چپ ایران کوشش کنیم تا بتوانيم به اهداف خود دست‌یابیم.

 

شورای مرکزی سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)

۲۰ دی‌ماه ۱۳۹۷ (۱۰ ژانویه ۲۰۱۹)

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: