از چپ بودن تا چپ کردن

عادل محمدی
چگونه قابل توجیه است که صلاح‌الدین مازوجی بدون در دست داشتن هیچ دلیل منطقی و عقلانی حزب کومه‌له و رهبری آن را مورد هجوم قداره‌کشی بربرانه‌ی خود از سویی و از دیگر سوی بیانیه هوا کردن دارودسته‌اش قرار می‌دهد اما این افراد و سازمان سیاسی مطبوعشان از این نحوه‌ی برخورد ایشان مصون هستند و حتی هنگامی‌که صرفاً به‌قصد حفظ ظاهر و خالی نبودن عریضه و فریب مردم با اشاراتی خفیف در حد نوازش کردن ذکری از آن‌ها می‌نمایند، هم‌زمان و بلافاصله سعی در بلا موضوع نشان دادن قضیه با قربانی وانمود کردنشان دارند

فعالیت‌ها و مبارزات جنبش‌های چپ بلاخص گروه‌های مارکسیستی از آغاز تاکنون دو ویژگی بارز هویتی، شامل آگاهی علمی و تئوریک طبقاتی و سیاسی عمیق و صداقت با مردم را به‌طور اجتناب‌ناپذیری با خود داشته‌اند، اما اندکی دقت در اظهارات و اعمال برخی کمونیست‌نماهای کردستان نه‌تنها هر ناظری را متقاعد به فقدان این دو پارامتر اساسی و مسلم نزد ایشان می‌نماید، بلکه این حد از دروغ‌پردازی و فریبکاری، ترویج جهل و نادانی، تناقض‌گویی و شیره مالیدن سر مردم به‌راحتی داد هرکسی را درمی‌آورد.

برای نمونه نگاهی ولو اجمالی به یادداشت صلاح‌الدین مازوجی که عنوان پرطمطراق دبیر اولی حزب کمونیست ایران را نیز به خود یدک بسته است و پیرو اظهارات بی‌اساس فردی بانام شورش خراسانه در فضای مجازی (فیسبوک) در خصوص قصد کشتن رحمان حسین‌زاده (نگارنده پیشتر طی مطلبی تحت عنوان قهوه‌خانه آنلاین به استدلال واهی بودن آن پرداخت است) تحت عنوان ترور مخالفین سیاسی محکوم است را علیه حزب کومه‌له‌ی کردستان ایران تقریر و از مبادی رسمی ارگان مطبوعش منتشر شده بیاندازیم به سهولت میزان درستی دیدگاه پاراگراف اول درباره‌ی جماعت مذکور را درخواهیم یافت.

۱- اقدام صلاح‌الدین مازوجی در نقصان نمودن نام رسمی حزب کومه‌له‌ی کردستان ایران به‌کرات در یادداشت خویش، ضرورت یادآوری چند نکته به ایشان را می‌طلبد :

الف) حزب کومه‌له‌ی کردستان ایران نام و عنوان رسمی، سازمانی و تاریخی تشکیلات موردنظر بوده و خبط عمدی نگارنده از درج عنوان صحیح فقط گویای کینه‌ورزانه و سطحی بودن چنین کاری و فاعل آن می‌باشد.

ب) بالاخره کسی بایستی صلاح‌الدین مازوجی را ملتفت کند که وی شاید اختیار نقصان و تغییر نام شخصی خویش (از صلاح‌الدین به صلاح) را داشته باشد اما هرگونه دستبرد زدن به نام و عنوان دیگران به‌ویژه سازمان‌ها و نهادهای جمعی بدون موافقت دارنده‌ی عنوان غیرقابل‌پذیرش و مستحق عنوان مذبوحانه می‌باشد.

ج) هیچ‌گاه نام، عنوان و وجه‌تسمیه موجب قضاوت نهایی در مورد کسی یا چیزی یا تحقق اهداف و موفقیت هیچ نهاد و ارگانی در هیچ کجا نبوده و مسلماً هم نخواهد بود، نه‌تنها کسب عدالت و آزادی فقط در سایه‌ی اراده و عمل، فداکاری، شجاعت، همت آگاهانه و درایت حکیمانه میسر است، بلکه دستاوردهای فردی در حیات شخصی انسان‌ها هم مشمول همین اصول هستند و ربطی به نام‌گذاری و میزان ادعا ندارند. بنابراین چندان سخت نخواهد بود بفهمیم که چرا صلاح‌الدین مازوجی و تابعین او بجای گرم کردن هیچ آبی برای خلق، تمام وجه همت مبارزاتی خویش را صرف دست‌کاری نام‌ها از طرق غیرمجاز و مضحک کرده‌اند.

۲- فحاوی مطلب صلاح‌الدین مازوجی حتی با متن اظهارات بی‌اعتبار و هزار پاره‌ی شورش خراسانه هم همخوانی ندارد، بدین ترتیب که ایشان داستان شخص مذکور دال بر قصد کشتن رحمان حسین‌زاده (در صورت فرض صحت آن) را مصداق کوشش حزب کومه‌له‌ی کردستان ایران برای ترور مخالفین (جمع) سیاسی (حتی فراتر از کمونیست‌نماها) قلمداد کرده که بدیهی است قصه‌ی موهوم شورش خراسانه نه ازلحاظ شکل و نه محتوا تاب و طاقت تحمل چنین استنتاجی را اصلاً ندارد.

۳- مازوجی در ادامه به قدرت رسیدن دو حزب فعلی حاکم در کردستان عراق را ناشی از حمله‌ی آمریکا و تجربه‌ی خونبار عراق تفسیر نموده (سوای از درستی یا نادرستی این برداشت) اما توضیح نمی‌دهد که ایشان و جماعت مطبوعش (اینک که چنین می‌پندارند) چگونه در منطقه‌ی تحت سلطه و زیر لوای این دو حزب (ناسیونالیست و دست‌نشانده‌ی آمریکا) در کردستان عراق فعالیت کمونیستی ناب می‌کنند، اردوگاه‌ مختص به خوددارند، از جوانان ملت کرد سربازگیری می‌کنند، یگان‌های آموزش و رزم بر پا کرده‌اند و امکان اتصال به منابع مالی و تأمین امکاناتشان چطور میسر شده است، اصلاً چرا این کمونیست‌نماهای مدعی حقوق کارگران جهان در دفاع از طبقه‌ی کارگر و زحمتکش کردستان عراق علیه آن دو حزب ناسیونالیستی دست‌نشانده‌ی آمریکا (به قول مازوجی) هیچ اقدامی نمی‌کنند و اساساً چرا در جریان آنچه که تجربه‌ی خونبار حمله‌ی آمریکا به عراق می‌دانند و در همان حین که امپریالیسم آمریکا با پای خویش به حوزه‌ی فعالیت و منطقه‌ی حضور ایشان آمده بود از این فرصت استفاده نکردند و با امپریالیسم درگیر نشدند، مگر نه این‌که رسیدگی به این موارد را منطبق با اساسی‌ترین اصول وجودی خود می‌دانند.

۴- بنا بر فرمایشات صلاح‌الدین مازوجی از مهم‌ترین اقدامات حزب کومه‌له‌ی کردستان ایران انجام مذاکرات پنهانی با هیئت‌های اداره‌ی اطلاعات جمهوری اسلامی، روزشماری کردن برای حمله‌ی آمریکا به ایران، پرسه زدن در کرویدرهای کنگره و سنای آمریکا در راستای متوهم کردن مردم به حمایت قدرت‌های امپریالیستی و همکاری و نشست و برخواست با سلطنت‌طلبان شوینیست و محسن سازگاراها بوده است که این اظهارات یادآوری نکات و مواردی اصولی را به ایشان ضروری می‌نماید :

الف) طرح ادعای مضحک مذاکرات پنهانی حزب کومه‌له‌ی کردستان ایران با هر نوع از عوامل رژیم جمهوری اسلامی در قالب ادعای صرف و  بدون ارائه‌ی هیچ دلیل و مدرکی (دقیقاً نظیر شکل و ماهیت حکایت شورش خراسانه) قویاً گویای یکی بودن فرد طراح این ادعا و خالق داستان شورش خراسانه‌ست.

ب) اگر صلاح‌الدین مازوجی از وجود مذاکراتی میان رژیم حاکم بر ایران و حزب کومه‌له مطلع بوده چرا تاکنون سکوت کرده، پس تکلیف منافع خلق‌ها، روحیات انقلابی، صداقت و صراحت با مردم و غیره چه می‌شود.

د) اگر این مذاکرات پنهانی بوده او چگونه از آن مطلع می‌باشد، موضوع و ماهیت این مذاکرات چه بوده، جلسات این مذاکرات (جمع) کجاها و در چه زمان‌هایی منعقدشده است و چرا وی در همان احیان آن‌ها را افشا و برملا نساخته‌ است.

ج) متأسفانه به هیچ شکلی و با توسل به هیچ وسیله و ابزاری در عصر حاضر امکان ندارد بتوان فهمید که صلاح‌الدین مازوجی چگونه موفق به نیت‌خوانی رهبری حزب کومه‌له‌ی کردستان ایران دایر بر روزشماری برای حمله‌ی آمریکا به ایران شده است ولی دستکم می‌توان نظر مخاطبین را به تناقض رسواکننده‌ی این نظر با ادعای یک جمله ماقبل آن یعنی وجود مذاکرات پنهانی حزب کومه‌له با رژیم جمهوری اسلامی جلب کرد.

س) نگارنده در مورد نسبت دادن، متوهم کردن مردم به حمایت قدرت‌های امپریالیستی از سوی صلاح‌الدین مازوجی به حزب کومه‌له و رهبری آن، فقط ایراد کوچولویی وارد می‌داند و آن لزوم تصحیح جزئی مطلب با جایگزین کردن پ‌ی‌د (الگوی حزب کمونیست ایران) بجای حزب کومه‌له و صالح مسلم (مراد و مرشد مازوجی) بجای رهبری کومه‌له و تشریح قدرت‌های امپریالیستی با ذکر نام آمریکا و اروپا، روسیه و جمهوری اسلامی می‌باشد.

ی) نظر به طرح مجدد ادعای صرف و بدن مدرک و دلیل در همکاری حزب کومه‌له با سلطنت‌طلبان کما فی السابق و عدم ذکر نوع و ماهیت این همکاری از طرف صلاح‌الدین مازوجی، فقط بایستی به ایشان یادآوری کنم که بهتر است نیم‌نگاهی به بیانیه باد دادن‌های دارودسته‌ی خویش و مخلفات کمونیستی‌نما در همین نمایش و همایش جیغ‌های بنفش علیه حزب کومه‌له بیاندازد و به‌صراحت به مردم توضیح دهد آیا این‌همه تکرار تقاضای محکومیت حزب کومه‌له‌ی کردستان ایران از اپوزیسیون رژیم ایران مصداق بارز و اذعان رسمی به درخواست همکاری و همراهی سلطنت‌طلبان به قول خودش شوینیست نمی‌باشد. فقره‌ی نشست و برخواست کردن با دیگران هم به دلیل نامعلوم بودن بار سیاسی و مقصود گوینده و عوامانه بدون وافر آن، مسلماً فاقد هیچ نوع اهمیت رسیدگی در این مقال است.

۵- مازوجی این‌چنین ادامه داده است که رهبری این جریان (مراد وی حزب کومه‌له‌ی کردستان ایران است) حتی به جریان انشعابی (مقصود او حزب کنونی کومه‌له‌ی زحمتکشان کردستان است) از صفوف خود در تابستان ۲۰۰۷ رحم نکرد و پروسه جدائی را با تهدید و نزاع و ضرب و شتم مخالفین همراه کرد.

خواننده اگر در پی یافتن انگیزه و مقاصد صلاح‌الدین مازوجی، جماعت مربوطه و کارفرماهایش از طراحی و پیشبرد این نمایشنامه می‌باشد، دقت و توجه ویژه به این قسمت از نوشته‌ی وی می‌تواند بسیار راهگشا باشد:

 الف) شورش خراسانه راوی داستانی که دستمایه‌ی این اولدروم بولدرومهای مازوجی و همپالگیهایش واقع‌شده و بهرام رضایی و رضا کعبی آمران به قتل رحمان حسین‌زاده (بنا بر داستان مزعوم شورش خراسانه) سال‌ها قبل مبادرت به انفصال سازمانی از حزب کومه‌له‌ی کردستان ایران کرده و دو نفر اخیر (بهرام رضایی و رضا کعبی) متعاقباً از منشعبین و بنیان‌گذاران کومه‌له‌ی زحمتکشان کردستان در سال ۲۰۰۷ به ریاست عمر ایلخانی‌زاده بوده‌اند و رضا کعبی هم‌اینک نیز شخص دوم سازمان مذکور می‌باشد و این اسامی همان شخصیت‌های آمر قتل رحمان حسین‌زاده در حکایت شورش خراسانه به وی هستند که اینک صلاح‌الدین مازوجی و اتباعش به بهانه‌ی حرف‌های متبادله میان ایشان (ولو به فرض صحت ماجرا) در سیزده سال پیش به حزب کومه‌له و رهبری آن جاهلانه و دست‌وپا زنان هجوم آورده‌اند.

ج) چگونه قابل توجیه است که صلاح‌الدین مازوجی بدون در دست داشتن هیچ دلیل منطقی و عقلانی حزب کومه‌له و رهبری آن را مورد هجوم قداره‌کشی بربرانه‌ی خود از سویی و از دیگر سوی بیانیه هوا کردن دارودسته‌اش قرار می‌دهد اما این افراد و سازمان سیاسی مطبوعشان از این نحوه‌ی برخورد ایشان مصون هستند و حتی هنگامی‌که صرفاً به‌قصد حفظ ظاهر و خالی نبودن عریضه و فریب مردم با اشاراتی خفیف در حد نوازش کردن ذکری از آن‌ها می‌نمایند، هم‌زمان و بلافاصله سعی در بلا موضوع نشان دادن قضیه با قربانی وانمود کردنشان دارند. دقیقاً همین کاری که صلاح‌الدین مازوجی در متن منتشره از سوی خودکرده است.

بنا بر آنچه این‌جانب در تحلیل اظهارات شورش خراسانه طی یادداشتی با عنوان 《قهوه‌خانه آنلاین》 پرداختم، بی‌تردید دلیل این نوع برخورد ناشی از وجود

کارفرمای مشترک (پ‌ک‌ک) این دو جریان (حزب کمونیست ایران و کومه‌له‌ی زحمتکشان کردستان) و به‌طور مسلم عدم داشتن اجازه از پ‌ک‌ک برای تاختن تام به کومه‌له‌ی زحمتکشان کردستان به‌عنوان همپالگیست و علت اصلی در پیشگیری این روش گزینشی چنانچه در یادداشت پیشین مورداشاره قرار گرفت، ساختن بهانه و دستاویزی از این سناریو به‌قصد هدف قرار دادن نیروهای جدی معارض و برانداز جمهوری اسلامی و در رأس آن‌ها حزب کومه‌له‌ی کردستان ایران به دستور پ‌ک‌ک در هنگام مقتضی و ضروری طراحی و اجرا گردیده و دقیقاً به همین دلیل و به علت حضور افراد و سازمان مذکور در محور پ‌ک‌ک آن‌ها مشمول این توحش سیاسی و تبلیغاتی نگردیده‌اند.

۶- شعار دادن صرف و سخن راندن بی‌حساب‌وکتاب از جانب مردم که ترجیح بند کلام این جماعت است و بنا بر همین قاعده در یادداشت صلاح‌الدین مازوجی نیز موج می‌زند ازآنجایی‌که مصداق بارز سر بی‌صاحب به دلاک بردن می‌باشد، مشمول هیچ تحلیل و تعلیقی در این یادداشت نمی‌شده و محلی از اعراب ندارد.

انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: