زهتاب و لیما کشی در باره بیانیه ٤ حزب و سازمان جمهوريخواه :

گفتگوی کیانوش توکلی با دکتر زهتاب و مزدک لیماکشی
در این گفتگو ، دکتر حسن زهتاب عضو شورای مرکزی حزب چپ و مزدک لیما کشی ،عضو رهبری اتحاد جمهوریخواهآن ایران در باره بیانیه چهار حزب و سازمان جمهوریخواه:"ایجاد جمهوری متکی بر آرای آزاد آحاد مردم ایران، نیاز مبرم ملی است!"
ابتدا در باره چرایی انتشار بیاینه صحبت کردند و آنگاه به سوالات مجری برنامه و نیز سوالات دوستان حاضر در فیسبوک پاسخ گفته اند که اینک آماده پخش است:

 

 

بیانیه چهار حزب و سازمان جمهوریخواه:

ایجاد جمهوری متکی بر آرای آزاد آحاد مردم ایران، نیاز مبرم ملی است!

ما مخالف آلترناتیو سازی از سوی قدرت های خارجی هستیم!

بخش: 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: