انتقال محمدصدیق کبودوند به بهداری و قطع تماسهای تلفنی

محمد صدیق کبودوند، فعال حقوق بشر و رییس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان که از ۱۲ روز پیش دست به اعتصاب غذا زده بود، در پی ضعف جسمانی به بهداری زندان اوین منتقل شد، مسئولین چند روز است که وی را از تماسهای تلفنی محروم کرده‌اند.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، محمد صدیق کبودوند فعال حقوق بشر و رییس سازمان حقوق بشر کردستان که از شنبه ۸ خرداد ماه در پی مخالفت مسئولین با اعطای مرخصی برای دیدن فرزندش، اعتصاب غذای خود را شروع کرده بود...

محمد صدیق کبودوند، فعال حقوق بشر و رییس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان که از ۱۲ روز پیش دست به اعتصاب غذا زده بود، در پی ضعف جسمانی به بهداری زندان اوین منتقل شد، مسئولین چند روز است که وی را از تماسهای تلفنی محروم کرده‌اند.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، محمد صدیق کبودوند فعال حقوق بشر و رییس سازمان حقوق بشر کردستان که از شنبه ۸ خرداد ماه در پی مخالفت مسئولین با اعطای مرخصی برای دیدن فرزندش، اعتصاب غذای خود را شروع کرده بود در پی ضعف شدید جسمانی و وخامت وضع جسمانی به بهداری زندان اوین منتقل شد.

 

گفتنی‌ست، مسئولین بجای رسیدگی به خواسته‌های این زندانی سیاسی دست به قطع تماسهای تلفنی وی زده‌اند.

فرزند محمد صدیق کبودوند به نوعی سندرم عروقی مبتلا می‌باشد و در وضعیت نگران کننده‌ای بسر می‌برد.

لازم به یاد آوریست، محمد صدیق کبودوند یک سوم حبس خود را سپری کرده و قانونا می‌تواند از حق مرخصی استفاده کند.

بررسی موارد حقوقی نقض شده در این گزارش:

بخش دوم ماده ۴۴ کنوانسیون حقوق زندانیان: زندانی می بایست بلافاصله از مرگ خویشاوندان، نزدیکان و دوستانش و یا بیماری جدی یکی از آنها مطلع شود. در صورت بیماری مهم از یکی از بستگان نزدیک و یا مرگ خویشاوندان نزدیک زندانی باید مجاز باشد هر زمان که شرایط اجازه می دهد برای رفتن به بالین و مراسم او از مرخصی استفاده کند و تحت اسکورت یا به تنهایی حضور بهمرساند.

بخش: 
انتشار از: