حشمت طبرزدي و پرسش و پاسخ در باره سقوط،آلترناتیو

حشمت طبرزدي و پرسش و پاسخ در باره سقوط نظام آلترناتیو ، هواداران رضاپهلوی، بیانیه جمهوریخواهان اخوان، شورای مدیریت دوران گذار ، زبان ملی و مسایل آنتیکی ایرانی و چگونگی گذار از جمهوری اسلامی
بخش: 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: