این درد تنها دردنیست آیا بر روی دریایی از نفت و ثروت این است

این جا ایرانشهر است
بخش: 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: