مجید عبدلرحیم پور: توسعه پایدار و اتحاد برای دمکراسی

در این گفتگو ی ویدویی ،اقای مجید عبدلرحیم پور ، ابتدا به اين موضوع پرداخت که 40 سال بعد از انقلاب بهمن و استقرار حکومت جمهوری اسلامی، جامعه ایران از منظر توسعه پایدار، در چه وضعیت و موقعیتی قرار دارد و آنگاه به عامل اصلی بحران‌ اشاره نمود و در بخش دوم گفتگو ، مشخصا به امر اتحاد ها ،اتتلاف ها پرداخت و در باره اتحاد جمهوریخواهآن ، شورای مدیریت دوران گذار، سلطنت و مشخصا به مواضع آقای را پهلوی پرداخت :

در این گفتگو ی ویدویی با مجید عبدلرحیم پور ، ایشان به اين موضوع پرداخته  است که 40 سال بعد از انقلاب بهمن و استقرار حکومت جمهوری اسلامی، جامعه ایران از منظر توسعه پایدار، در چه وضعیت و موقعیتی قراردارد؟
اگر توسعه پایدار متحقق نشده است، چرا؟
بحران در کشور ما در کدام مرحله قرار دارد؟ عامل اصلی بحران‌ها چیست؟
آیا جمهوری اسلامی به لحاظ مبانی عقیدتی - ایدئولوژیک - سیاسی و به لحاظ منافع روحانیت حاکم و دیگر حکمرانان، برنامه و سیاست و راهبردهای کلان داخلی و خارجی لازم را برای تحقق توسعه پایدار در کشور دارد؟
آیا گذار به دمکراسی و ارتقای ایران به کشور و جامعه توسعه پایدار ممکن است؟
برای پاسخ‌یابی به این سوال‌ها، اهداف و شاخص‌های توسعه پایدار و روش بررسی تاریخی و منطقی امر توسعه در کشورمان در دوره جمهوری اسلامی را، مبنای کار و مسایل مربوطه را تحت عناوین زیر مورد بررسی قرار می‌دهیم:
 
1- اهداف و شاخص‌های اصلی توسعهٔ پایدار برای کشور ما
2- نگاهی به جمهوری اسلامی از منظر توسعه پایدار
3- بحران در کشور ما در چه مرحله‌ای قرار دارد؟
4- عامل اصلی بحران کدام است؟
5- گذار به دمکراسی مدرن ممکن است؟
 
بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: