همنشین بهار: دانوب آبی The Blue Danube
25.01.2019 - 04:04

https://www.youtube.com/watch?v=8s3lE1f93_w

این مطلب اشاره کوتاهی است به یکی از زیباترین آثار یوهان اشتراوس - یوهان اشتراوس پسر که بیش از ۱۵۰ سال پیش خلق کرده‌است. دانوب آبی، یا بهتر بگویم دانوب زیبای آبی.  وقتی سلسله مباحث تاریخ جهان از ماموت تا فیسبوک را می‌نوشتم در شرح وقایع قرن نوزدهم یه اشتراوس و والس (دانوب آبی) هم رسیدم و از همان زمان پای صحبت اهل موسیقی نشستم، اجراهای گوناگون آن را شنیدم و از اینجا و آنجا پُرس و جو کردم تا بهتر با آن بهتر آشنا شوم...

دوستان دانشور و فرهنگ‌ورز، بدون شناخت دنیای لطیف هنر و بدون تأمل در عمق شاعرانه اشیاء، نمی‌توانیم آنچنان که باید از پس روزمرّگی و کژی‌های روزگار برآییم. برای اینکه مثل فرقه‌ها زیست تک منبعی نداشته باشیم، برای اینکه برنا و شاداب بمانیم و اسیر ژورنالیسم مبتذل سیاسی، که معمولاً از دانش سیاسی تهی است نشویم، باید علاوه بر خرد و امید، نگاهی زیباشناسانه به زندگی و هنر هم داشته باشیم تا بقول آندره ژید عظمت در نگاه ما باشد، نه در آنچه می‌بینیم.

مقاله مربوط به این بحث:

http://www.hamneshinbahar.net/article.php?text_id=581

  

همه نوشته‌ها و ویدئوها در آدرس زیر است:

http://www.hamneshinbahar.net/article_all.php

...

همنشین بهار 

http://www.hamneshinbahar.net 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

انتشار از:

همنشین بهار

فیسبوک - تلگرامفیسبوک - تلگرامصفحه شما