گردهمائی دراعتراض به شکنجه اسماعیل بخشی ها وسپیده قلیان ها

این گردهمائی به قصد همراهی با کارزار سراسری علیه شکنجه، آزادی همه زندانیان سیاسی ورساتر ساختن فریاد قربانیان شکنجه در ایران از سوی «هماهنگی ایرانیان- پاریس» بر گزار شد.

تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان یکشنبه ۲۸ ژانویه ۲۰۱۹ پاریس
منبع: 
تلویزیون اینترنتی رنگین کمان
برگرفته از: 
www.rangin-kaman.net
بخش: 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: