اوضاع سياسي ،كنفرانس ورشو ،فروپاشي و يا ادامه جمهوري إسلامي،

گفتگو با محمود كردي در باره اوضاع سياسي ايران ،كنفرانس ورشو ،فروپاشي و يا ادامه جمهوري إسلامي،نقش ايران در خاورميانه و در پايان در باره اوضاع أفغانستان

بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: