امامی که حس نداشت

چهل سال پیش در چنین روزهایی خمینی، همان امامی که برای ورودش "هیچ احساسی" هم نداشت وارد ایران شد
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: