سردار سعید قاسمی: حسن کلید بدبخت!

همدلي پاسدار سعید قاسمی با نارضايتي مردم عليه دولت روحاني ولي در أين ميان خامنه أي گم شد!
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: