قیمت های سرسام آور لوازم خانگی

تازه به فروشگاه معروفی در امیریه شهریار آمدیم که به شدت قیمت‌هاشون از جاهای دیگه مناسب‌تر است!!!

انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: